oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právě vychází nové číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 14.06.2017

Vážení čtenáři, červnové číslo časopisu Bulletin advokacie je právě ve výrobě a za několik málo dní jej obdržíte do vaší poštovní schránky.

Letošní předprázdninové číslo je koncipováno jako monotematické a věnujeme jej novinkám v insolvenčním právu.  

Svými odbornými články jej naplnili přední čeští odborníci na tuto problematiku. Michal Žižlavský připravil příspěvek k mechanice insolvenčních těles. Bohumil Havel se věnuje úpadkové situaci dlužníka a standardům péče jeho orgánů. Zdeněk Krčmář se ve svém článku zaměřil na majetkové sankce vůči členům obchodní korporace v úpadku. Daňovým aspektům se pak věnuje Karel Šimka a vztahu mezi insolvenčním a trestním právem Tomáš Sokol. Najdete ale i mnoho dalšího z oboru tohoto práva.

Vedle toho informujeme také o postupu novely zákona o advokacii v legislativním procesu. Petr Toman se věnuje vysoce aktuálnímu tématu odposlechů v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Rath a Tomáš Gřivna pak připravil velice přínosný článek o právu na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem.

Ani v tomto čísle nechybí zprávy z kárné praxe a z činnosti výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů. 

Příští vydání Bulletinu advokacie – letní dvojčíslo – vyjde až 28. 8. 2017 jako speciální SNĚMOVNÍ – najdete v něm všechny materiály k 7. sněmu ČAK, který se koná 22. 9. 2017.