oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aplikace k určení výše nemajetkové újmy je užitečnou pomůckou

publikováno: 28.02.2018

Za prvních 5 týdnů, kdy Nejvyšší soud zprovoznil ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu na webové stránce www.datanu.cz novou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí o nárocích náhrady za bolest, ztížení společenského uplatnění a nároky pozůstalých při usmrcení osoby, stránky navštívilo přes 12 tisíc uživatelů.

O služby, které aplikace nabízí, je zájem. Od počátku zpřístupnění se na stránkách aplikace registrovalo bezmála 1 000 uživatelů, mnozí se přihlašují opakovaně, z čehož se dá odvodit, že s touto aplikací aktivně pracují. Aplikace napomáhá předvídatelnosti rozhodnutí soudů ve stanovení výše nemajetkové újmy ve výše vymezených oblastech. Nejvyšší soud aktuálně disponuje více než 400 rozhodnutími soudů nižších stupňů ohledně nemajetkové újmy, zejména rozhodnutími z adhezního řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Nová rozhodnutí přitom neustále do aplikace doplňuje.

Centrum dopravního výzkumu, které je správcem aplikace, pak neustále vylepšuje uživatelský komfort a přidává další kritéria, podle kterých lze co nejpřesněji  vyhledávat požadované informace. Aplikace přitom neobsahuje pouze údaje o soudních řízeních, kde vznikla nemajetková újma v souvislosti s dopravními nehodami, ale má o mnoho širší záběr - obsahuje i kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud však zdůrazňuje, že tento kalkulátor je pouze orientačním nástrojem, který nemůže nijak předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.


Zdroj: Nejvyšší soud ČR