Aplikace k určení výše nemajetkové újmy je užitečnou pomůckou


publikováno: 28.02.2018

O služby, které aplikace nabízí, je zájem. Od počátku zpřístupnění se na stránkách aplikace registrovalo bezmála 1 000 uživatelů, mnozí se přihlašují opakovaně, z čehož se dá odvodit, že s touto aplikací aktivně pracují. Aplikace napomáhá předvídatelnosti rozhodnutí soudů ve stanovení výše nemajetkové újmy ve výše vymezených oblastech. Nejvyšší soud aktuálně disponuje více než 400 rozhodnutími soudů nižších stupňů ohledně nemajetkové újmy, zejména rozhodnutími z adhezního řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Nová rozhodnutí přitom neustále do aplikace doplňuje.

Centrum dopravního výzkumu, které je správcem aplikace, pak neustále vylepšuje uživatelský komfort a přidává další kritéria, podle kterých lze co nejpřesněji  vyhledávat požadované informace. Aplikace přitom neobsahuje pouze údaje o soudních řízeních, kde vznikla nemajetková újma v souvislosti s dopravními nehodami, ale má o mnoho širší záběr - obsahuje i kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud však zdůrazňuje, že tento kalkulátor je pouze orientačním nástrojem, který nemůže nijak předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.


Zdroj: Nejvyšší soud ČR