oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktuální otázky práva kapitálových společností

publikováno: 08.01.2018

Vážení advokáti, kolegové, dovolujeme se obrátit na Vás s žádostí o účast na grantovém projektu s názvem „Aktuální otázky práva kapitálových společností (s přihlédnutím ke stávající právní doktríně, judikatuře a praxi)“ vyhlášeného v rámci Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze. Rádi bychom, aby součástí projektu byla i anketní část, která by pomohla zacílit tento projekt praktickým směrem. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nám odpověděli na níže uvedené otázky, nebo alespoň na některé z nich. Případné odpovědi zasílejte, prosím, na e-mail: rkriz@expandia.com.

Otázky k zodpovězení:

1.) Jakou konkrétní právní úpravu považujete v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích pro praxi za problematickou (uveďte, prosím, buď právní institut, nebo konkrétní paragrafy)?

2.) Máte-li za to, že by bylo třeba v právní úpravě obchodních korporací něco změnit, co navrhujete?

3.) Jak hodnotíte institut pravidla podnikatelského úsudku? Považujete jej za užitečný?

4.) Domníváte se, že došlo s přijetím nové právní úpravy českého korporačního práva ke zpřísnění povinnosti člena voleného orgánu jednat při výkonu dané funkce s péčí řádného hospodáře?

5.) Jakou konkrétní právní úpravu v oblasti náhrady škody považujete na novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích pro praxi za problematickou (uveďte, prosím, buď právní institut, nebo konkrétní paragrafy)?

6.) Co byste doporučovali v oblasti náhrady škody v právní úpravě ještě změnit

7.) Jakou konkrétní právní úpravu v oblasti závazkových vztahů (včetně předsmluvních vztahů) považujete v novém občanském zákoníku pro praxi za problematickou (uveďte, prosím, buď právní institut, nebo konkrétní paragrafy)?

8.) Jakou konkrétní právní úpravu považujete v oblasti daňového práva ve vztahu k obchodním korporacím pro praxi za problematickou (uveďte, prosím, buď právní institut, nebo konkrétní paragrafy konkrétního zákona)?