oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Advokátní rody Veselých a Kloudů – téma jubilejní benešovské výstavy, kterou podpořila ČAK

publikováno: 07.09.2018

Dne 6. září 2018 byla ve výstavním sále Státního okresního archivu v Benešově pod záštitou České advokátní komory zahájena výstava věnovaná dvěma významným, navzájem spřízněným advokátním rodům Veselých a Kloudů, jejichž osudy však nejsou spojeny jen s Benešovem, ale i dějinami celé země.

První člen rodu Veselých, JUDr. František Veselý (1863-1935), který se jako mladý advokát usadil v roce 1890 v Benešově, se začal angažovat v politickém a veřejném životě jako blízký spolupracovník a přítel T. G. Masaryka, kterému rovněž dělal právního zástupce. V manželkou Miladou vychoval František Veselý čtyři děti. Starší syn Svatopluk (1895-1884) se stal lékařem, mladší syn Ctibor (1899-1919) padl v květnu 1919 u Komárna při obraně nově vzniklé republiky proti Maďarům. Starší dcera Milada (1893-1980) byla manželkou prvorepublikového diplomata a velvyslance JUDr. Roberta Fliedera. Právnickou profesi a později také přímo advokátní kancelář převzala po svém otci jeho druhá dceraLudmila (1900-1988), která teprve jako druhá žena v zemi začala vykonávat advokátní praxi.

 Na vernisáži výstavy věnované benešovským advokátním rodům samozřejmě nemohl chybět ani expředseda ČAK a benešovský advokát JUDr. Martin Vychopeň.

A právě Ludmila Veselá se provdala za JUDr. Ivana Kloudu (1900-1978), jehož otec JUDr. Antonín Klouda (1871-1961) byl mj. posledním prvorepublikovým prezidentem Advokátní komory v Čechách, čímž došlo ke spojení dvou významných advokátních rodů. JUDr. Ludmila Kloudová převzala po svém otci společně se svým manželem také zastupování rodiny Masarykových i rodiny druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Vernisáž výstavy o historii svého rodu si nemohla nechat ujít ani dcera Ludmily Veselé a Ivana Kloudy – Iva (na snímku v první řadě vlevo).Výstava s obsáhlým názvem VÝZNAMNÍ ZATRACENÍ OBJEVOVANÍ Cesta příslušníků rodin Veselých a Kloudů dvacátým stoletím v dokumentech jejich benešovské archivní pozůstalosti je pořádána v rámci oslav stoletého výročí vzniku Československé republiky připomenutím rodin, které byly s první republikou spojeny.

Výstava o rodech Veselých a Kloudových mohla vzniknout díky obsáhlé pozůstalosti  doktorky Ludmily Kloudové.Můžete ji navštívit až do 9. listopadu 2018 ve výstavním sále Státního okresního archivu v Benešově, na adrese Pod Lihovarem 2145. Je přístupná zdarma, a to od pondělka do středy vždy od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 9 do 15 hodin.

 

PhDr. IVANA CIHLÁŘOVÁ
Foto Mgr. TOMÁŠ MIHALIK