oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti

publikováno: 23.01.2019

Česká advokátní komora zve na seminář na téma Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti.

Termín semináře: úterý 16. dubna 2019, 9 - 12 hodin

Místo konání: palác Dunaj, Praha 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul. č.14)

 

Vystupující:

a další představitelé odborné veřejnosti (zástupce Komory daňových poradců, CCBE apod.)

Seminář je ZDARMA a je určen pro advokáty, advokátní koncipienty, daňové poradce, legislativce, úředníky MF ČR, notáře, soudní exekutory a další odbornou veřejnost. 

Zájemci o účast na tomto semináři vyplní a zašlou přihlášku nejlépe emailem na adresu seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 00, a to nejpozději do 9. 4. 2019. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníci přihlášení e-mailem obdrží potvrzení o doručení. Účastníci, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na seminář, budou e-mailem informováni.

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář. Výkaz o účasti je nutné odevzdat při prezenci a potvrzený bude vrácen na konci semináře.