oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Advokáti pomáhají dětem

publikováno: 05.08.2015

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci,“ řekl Lucius Annaeus Seneca. To je i heslem Nadačního fondu Advokáti dětem, který vznikl ke konci roku 2013, a dosud podpořil 62 dětí, přispěl na 8 projektů a předal více než 600 000 Kč.

Na otázky odpovídala předsedkyně správní rady nadačního fondu Zuzana Dvořáková, která je zároveň jeho ředitelkou.

Jste spoluzakladatelkou Nadačního fondu Advokáti dětem. Kde se zrodil nápad založit takový projekt? 

Já sama nejsem advokátkou, ani má profese není z právního oboru. Jako žena na mateřské jsem začala pomáhat známým, lidem v okolí, kteří mají nemocné či handicapované dítě a vzhledem k tomu, že můj muž je advokát, propojili jsme naše možnosti v tento projekt. 

Nicméně hlavním impulzem pro vznik Nadačního fondu Advokáti dětem byla skutečnost, že se z nás stali rodiče, otevřel se nám nový pohled na svět, a především tato skutečnost nás inspirovala k tomu, že jsme s podporou advokátních kanceláří DRV Legal a Baker & McKenzie založili tento nadační fond.

Čemu se Nadační fond Advokáti dětem primárně věnuje? 

Naši pomoc směřujeme rodinám s dětmi nemocnými, handicapovanými či pomáháme dětem jinak znevýhodněným, tzn. např. v ústavech sociální péče. Podporujeme také smysluplné projekty jiných dlouhodobě fungujících neziskových organizací, které se na danou problematiku v oblasti pomoci dětem zaměřují. 

Primárně poskytujeme finanční podporu, především na zakoupení kompenzačních, zdravotních pomůcek, na různé zdravotní a rehabilitační pobyty a také na hiporehabilitaci, neboť v těchto oblastech rodiny s nemocnými či handicapovanými dětmi nemají dostatečnou podporu státu a zdravotních pojišťoven. Tento způsob pomoci je naprosto transparentní a naši podporovatelé tak mají jasno, jak jejich finanční dary byly využity a komu byly poskytnuty. 

Do budoucna bychom rádi portfolio pomoci rozšířili o zprostředkování právního poradenství pro bono ze strany partnerských advokátních kanceláří.

Pokud bude chtít někdo z řad odborné právní obce nadačnímu fondu přispět, jak se může zapojit?

Jak už jsem se zmínila, v současné době se zaměřujeme na poskytnutí finanční pomoci potřebným. Tudíž budeme velmi rádi za finanční podporu, kterou následně přerozdělíme dále. Naším dárcům a partnerům poté zasíláme report vč. výpisu z bankovního účtu, aby měli jasnou zpětnou vazbu o využití jejich darů. Naší prioritou je práce bez nároku na honorář a s minimalizací nákladů, s tím záměrem, aby vesměs celá darovaná částka byla alokována žadateli o nadační příspěvek. 

Zmínila jste, že by nadační fond mohl být v budoucnu nápomocen i v otázkách právních. Chcete se zaměřovat na pomoc v nějaké konkrétní oblasti, anebo naopak, budete poskytovat právní poradenství komplexní?

Nadační fond sám o sobě právní poradenství poskytovat nemůže, nicméně může zprostředkovat pomoc od partnerských kanceláří, které bez nároku na honorář žadateli o pomoc poskytnou právní radu. Myšlenka zprostředkování právního poradenství stojí zatím na předstartovní čáře. Naší ideou je pomoc určená pro matky samoživitelky s nemocnými či postiženými dětmi, které se mnohdy ve své těžké životní situaci složitě orientují. Uvedení do praxe možná ukáže i další oblasti, kde bude třeba pomoci. 

Podle čeho vybíráte konkrétní případy, kterým pomáháte? A kdo se na vás může obrátit?

Začnu tou druhou otázkou. S žádostí o pomoc se na nás může obrátit jakákoliv rodina či rodič s dítětem nemocným či handicapovaným, kteří se nacházejí v tísnivé finanční situaci. Bohužel těch diagnóz a složitých životních situací je nespočet. Také rádi podpoříme projekty jiných neziskových organizací. 

Vybírání konkrétních případů je velmi náročný proces, ať už po časové stránce, kdy pečlivě pročítáme případ po případu, tak i po psychické stránce, kdy nahlížíte do těžkých lidských osudů. Já osobně připravuji veškeré materiály a návrh finanční pomoci pro členy Správní rady, kteří žádosti musí odsouhlasit a schválit. Teprve pak přecházíme k realizaci jednotlivých případů. 

Dále čtěte zde: http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-zuzana-dvorakova-advokati-detem