oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Advokát– věčný student

autor: JUDr. Radim Miketa
publikováno: 26.04.2018

Při svém vysokoškolském studiu jsem často slýchával, že výběrem právnické fakulty jsem rozhodl o tom, že studentem zůstanu vlastně navždy. Nepochybně každý, kdo chce ve svém oboru uspět, či nejméně nezakrnět, musí své vzdělání, znalosti a dovednosti trvale rozvíjet a prohlubovat, neboť, jak říká klasik, „kdo chvíli stál, již stojí opodál“. Právník, a tím spíše advokát, je však k takovémuto celoživotnímu vzdělávání doslova předurčen, neboť trvale se vyvíjející právní úprava, vývoj judikatury či vznik zcela nových právních odvětví mu vlastně neumožňuje jednat jinak. Hodlá-li advokát svou profesi vykonávat odpovědně a svědomitě, ostatně tak, jak mu to ukládá zákon a stavovské předpisy, je k trvalému studiu fakticky odsouzen.

Normotvůrci, ať již pracující v palácích na Malé Straně, nebo migrující mezi Bruselem a Štrasburkem, nenechávají nikoho na pochybách, že studijního materiálu je a bude dostatek. Neutuchající smršť směrnic, nařízení, zákonů a vyhlášek je již nyní nenastudovatelná a na významu nabývají spíše právní dovednosti – tedy kde co nalézt, či zda nějaká úprava vůbec existuje, oproti samotným právním znalostem – rozuměj znalostem samotného znění té které právní normy. Byť se v programech některých politických stran tu a tam začínají krčit sliby o zjednodušení právního řádu, realita je zásadně jiná, právní řád stále bobtná a košatí a očekávat zásadní změnu v dohledné době je zcela nereálné.

I při vědomí těchto skutečností si současné představenstvo dalo za cíl vybudovat ucelený systém dalšího vzdělávání advokátů, který by byl pro advokáty nejen smysluplný, ale i v co nejširší míře dostupný a uživatelsky komfortní.

Již dnes je nabídka přednášek, školení a seminářů přepestrá a rozhodnout se pro absolvování té které akce není jednoduché. ČAK sama pro advokáty připravuje přes 80 vzdělávacích akcí v každém kalendářním roce a tyto akce nav­štíví přes 3 500 advokátů. Snad již počínaje rokem 2019 se podaří systém dalšího vzdělávání advokátů zavést, a ještě tak obohatit nabídku vzdělávacích akcí pořádaných ČAK. Mělo by být akcentováno rozšíření těchto vzdělávacích akcí do jednotlivých regionů tak, aby ztráta času spojená s dojížděním byla co nejnižší. Stejně tak by Komora měla přehledným způsobem prezentovat nabídku vzdělávacích akcí i jiných agentur a pořadatelů, jejichž obsah a zaměření by měl být pro advokáty zajímavý a přínosný. Na každém z advokátů pak již bude, jakou skladbu vzdělávacích akcí zvolí, případně zda takto sestaveným vzděláváním bude směřovat k určité specializaci či zvýšení odbornosti v určité oblasti poskytování právních služeb. Komora na žádost advokáta následně vhodnou formou osvědčí skutečnost, že se advokát účastní celoživotního vzdělávání, a takovéto osvědčení pak může být pro klienty určitou informací o tom, že advokát přistupuje ke svému vzdělávání a potažmo k poskytování právních služeb odpovědně a svědomitě.

Takto poskytnutá možnost dalšího vzdělávání jistě nemůže nahradit nikdy nekončící studium právních předpisů, odborné literatury či judikatury, může však advokátům přinést ucelenější nabídku vzdělávacích akcí a možnost systematičtěji své další vzdělávání profilovat. S rozšířenou nabídkou vzdělávacích akcích pořádaných ČAK pak také může vzniknout vhodná platforma pro setkávání advokátů, což považuji za neméně důležité a pro upevňování stavovské sounáležitosti a kolegiality zvláště významné. 

JUDr. RADIM MIKETA, člen představenstva ČAK a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání