oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Advokacie v těžkých časech

autor: JUDr. Petr Poledník, místopředseda ČAK
publikováno: 16.08.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět na mě přišla řada, abych napsal úvodník do našeho Bulletinu. Vzpomněl jsem si, že naposledy jsem psal o vnějším projevu advokáta, a to se zaměřením na to, jak se mají advokáti navenek prezentovat z hlediska oblečení. A tak při úvaze o tom, jaké téma zvolit při psaní tohoto úvodníku, jsem se rozhodl na obsah mého posledního úvodníku navázat.

Advokát se navenek projevuje nejen oblečením, ale zcela nepochybně také tím, jaký má vztah ke své stavovské organizaci a tedy advokátnímu stavu. Upřímně řečeno, ne všichni kolegové mají k němu ideální vztah. Projevují se tak, jako kdyby se jich náš stav netýkal, a nepovažují jej za vlastní. Obecně lze ale říci, že valná většina advokátů se ke svému stavu hrdě hlásí, a zúčastňují se i společenských, sportovních i jiných akcí pořádaných Komorou. Přesto lze konstatovat, že náš stavovský život by mohl být ještě pestřejší. Prostor zde určitě je a přejme si jej využít.

Samostatnou kapitolou je, jak se projevuje a prezentuje advokát, který má členství v Komoře pozastaveno v důsledku svého působení ve veřejném sektoru. Historicky vzato, advokacie vždy do veřejného sektoru vysílala celou řadu kolegů a advokátní stav byl na ně právem hrdý, neboť, byť zastávali významné funkce, vždy nepokrytě dávali najevo, z jakého prostředí vzešli, a netajili se myšlenkou, že po ukončení svého poslání se vrátí zpět do lůna advokacie.

Přesto se čas od času vyskytly výjimky, což samozřejmě mezi advokáty vyvolalo rozčarování. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba, jak se dříve psávalo, šetřiti stav advokátní. Advokacie má nezastupitelnou pozici ve společnosti, stejně jako ostatní justiční složky, a je třeba vytvářet podmínky pro to, aby široká veřejnost v ně všechny, včetně advokacie, měla důvěru. Tak, jak je tomu v životě, je třeba se přenést přes různé malichernosti a věnovat se zásadním věcem.

V ostatních justičních složkách advokacie nemá protivníky, ale partnery, se kterými se podílí na řešení společenských problémů. Předpokládám, že do budoucna bude třeba řešit řadu problémů, které jsou v současné době aktuální a které budou zcela nepochybně gradovat, ať už máme na mysli mravní a ekonomickou krizi, nebo zejména problémy současného politického uspořádání v Evropě, či příliv migrační vlny do Evropy. Bude třeba maximální spolupráce všech justičních složek a v tomto směru lze jasně deklarovat, že dobrá spolupráce je podmíněna tím, že každý bude vědět, k jakému stavu patří.

Přejme si, aby advokacie v těchto těžkých zkouškách obstála, a přejme si, aby z těchto zkoušek advokacie vyšla se ctí.

JUDr. Petr Poledník, místopředseda ČAK