oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zuklínová, M.: Věcná práva v kostce

autor: JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
publikováno: 08.10.2014

Linde Praha a. s., Praha 2014, 232 stran, 188 Kč.

Členka katedry občanského práva PF UK a především spoluautorka současného občanského zákoníku obohatila českou odbornou právnickou literaturu dalším titulem. Již při prvním otevření jejích Věcných práv v kostce potenciální čtenář nepochybně zpozorní. Na první pohled totiž zaujme graficky bohaté členění textu, které autorka umně využívá k odstupňování důrazu kladeného na jednotlivé informace, jež čtenáři předkládá.  

Zpracování tématu věcných práv, coby jednoho z klíčových pilířů soukromého práva, v tomto u nás dosud řídce vídaném formátu (na rozdíl např. od Rakouska či Německa, kde se lze s podobnými díly setkat ve větším počtu) bude nepochybně přínosem pro nejširší právnickou veřejnost. Základní charakteristický rys tohoto díla lze nejlépe vystihnout přirovnáním ke kuchařskému umění. Kuchař, který předkládá strávníkovi pokrm průměrné kvality, snaží se navodit pocit strávníkovy spokojenosti alespoň velikostí porce; skutečný mistr kuchař však toto činit nemusí – dovede totiž rozehrát pestré a zároveň harmonické variace lahodných chutí i jen v několika koncentrovaných soustech, jimiž je schopen předat strávníkovi to, co by se jiným nepodařilo, ani kdyby své výtvory servírovali na kilogramy v hlubokých mísách. Jinak řečeno, ač jsou Věcná práva v kostce útlá co do fyzických rozměrů, jsou úctyhodná co do koncentrovanosti obsahu. A právě v tom lze spatřovat hlavní přínos díla pro širokou odbornou veřejnost. 

Tato vysoce informativní pomůcka totiž uspoří čtenáři mnoho času, když ho přehledně seznámí s celou problematikou věcných práv, a to v širším kontextu. Ač totiž autorka v úvodu díla upozorňuje, že nejde o ucelenou právní teorii věcných práv, nedovede na teoretický přístup zcela rezignovat (vždyť to by snad ani nebyla ona!). Kromě výkladu věcných práv v rámci současného občanského zákoníku (při častém porovnávání s občanským zákoníkem z roku 1964) místy připomíná také klasické pojetí jednotlivých institutů v římském právu – tím před čtenářem plasticky rozevírá kontinuální vývoj dogmatiky věcných práv. To vše jistě ocení jak studenti právnických fakult, jimž lze studium této pomůcky doporučit rozhodně více než svépomocí zpracovávané „výcucy“ (a to tím spíše, že cena díla je více než příznivá), tak i praktikující právníci, kteří při nedostatku času (způsobeném v současné době jistě především studiem tisíců stránek komentářů) potřebují ve své každodenní praxi efektivní a rychlou orientaci v dané problematice. Skutečnost, že autorka dílo zamýšlela právě pro každodenní použití širokou odbornou veřejností (ne však veřejností laickou, rozhodně nejde o dílo popularizační), dokládá i fakt, že čtenáři je v příručce k dispozici výňatek textu občanského zákoníku (§ 979 až 1474) a rovněž důvodová zpráva k těmto ustanovením. 

Jestliže autorka volbou tohoto formátu zamýšlela poskytnout čtenáři pomůcku pro každodenní, rychlou a efektivní orientaci v současném pojetí věcných práv, pak je třeba uzavřít, že se jí nepochybně podařilo mnohem více – vnímavého čtenáře autorčiny koncentrované myšlenky přímo nutí k dalšímu hlubšímu studiu, k prohloubení získaných znalostí. Díky autorčině pomůcce je však již i toto další studium přehledně orientováno a tudíž samozřejmě podstatně efektivnější. 

Autor je odborným asistentem katedry občanského práva PF UK. 

Koupit lze ZDE.