oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství - Komentář

autor: JUDr. Pavel Simon
publikováno: 26.10.2017

Bez vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství (dále jen „VSÚ“) si dnes již nelze fungování justice představit. Bez odbřemenění od jednoduchých úkonů tam, kde je to vhodné, by byli soudci i státní zástupci zcela zavaleni a justice by přestala plnit svou hlavní úlohu, a to poskytování ochrany právům a oprávněným zájmům v přiměřené době.

S vědomím důležitosti práce VSÚ je s podivem, jak málo pozornosti věnuje odborná literatura právní úpravě jejich postavení a činnosti, zakotvené v zákonu č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. O tom víc je třeba přivítat a ocenit komentář uvedeného zákona z pera soudce Jiřího Grygara. 

Jiří Grygar pojal svůj komentář esenciálně. Poskytuje čtenáři přesně ty informace, které pro výklad jednotlivých ustanovení zákona potřebuje znát, aniž by myšlenkově odbíhal a kontaminoval text nerelevantními úvahami. Komentář je čtivý díky vhodně zvolené struktuře výkladu jednotlivých ustanovení, přiléhavě používanému zdůraznění klíčových informací v textu, citací relevantní judikatury, jakož i bohatému věcnému rejstříku.

Z textu komentáře je poznat, že jej napsal zkušený praktik, který s činností VSÚ přichází do každodenního styku po řadu let. Autor se neomezuje na parafrázi textu zákona, ale poukazuje na praktické obtíže, které s výkladem zákona a jeho aplikací nastávají. Činí tak nedogmaticky, v několika variantách, aby čtenáři umožnil celkový pohled na analyzovaný problém. Následně přichází s přiléhavým, náležitě argumenty podpořeným řešením. Na několika místech by komentář mohl být vhodnou reflexí pro úvahy zákonodárce o budoucích novelách zákona.

Jiří Grygar se neomezuje na komentář textu zákona o VSÚ, ale provazuje jeho aplikaci s procesními předpisy, zákonem o soudních poplatcích a předpisy mezinárodního práva soukromého a vysvětluje historický vývoj jednotlivých ustanovení tam, kde je to potřeba k pochopení jejich významu.

Komentář Jiřího Grygara je nezbytnou pomůckou pro všechny VSÚ, jakož i soudce a státní zástupce, kteří s VSÚ spolupracují. Užitečný je rovněž pro všechny účastníky řízení, ve kterých činí úkony VSÚ, neboť jim umožní se zorientovat v právech a povinnostech, která jim ze specifické činnosti VSÚ plynou.

Publikace z vydavatelství Wolters Kluwer, 2017, počet stran 104. je dostupná ZDE.