oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vladislav Hřebíček: Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

publikováno: 16.04.2018

Leges, Praha 2017, 160 stran, 320 Kč.

Jedním z témat, které dlouhodobě sleduji jako člen představenstva České advokátní komory, jsou prohlídky advokátů. Jsem přesvědčen o tom, že policejní orgány mají pátrat po důkazech spíše jinde než v oblasti důvěrného vztahu advokáta a jeho klienta. Týká se to prohlídek i odposlechů. Obhájce by neměl policii splývat s osobou obviněného. Přál bych si, aby činné orgány i advokáti navzájem více respektovali své role v právním systému. Zatím tomu tak není. Ani já jsem nepřekročil svůj stín. Když mne požádali o recenzi publikace o prohlídkách advokátů, kterou sepsal vysoký policejní důstojník, vnímal jsem to jako příležitost ke studiu protivníka.

Soupeř může být hloupý a zaslepený nebo inteligentní a vnímavý. Vlastně nevím, co je lepší. Autor dokazuje, že patří do druhé skupiny. Vyhýbá se extrémním názorům, přistupuje k problému korektně a musím uznat, že se mu daří přehledně shrnout „současný stav poznání“. Zajímavý je nejen popis viditelné části ledovce, ale i toho, co je skryto pod hladinou. Tím myslím to, že se autor věnuje nejen průběhu vlastní prohlídky, ale i povolovacímu režimu a všemu tomu, co prohlídce předchází.

Hlavní předností publikace je rozsáhlý poznámkový aparát a bohaté odkazy na judikaturu a literaturu. U judikatury převažují citace zásadních rozhodnutí nejvyšších soudních instancí. Odkazy na literaturu zahrnují i stanoviska České advokátní komory a názory autorů, kteří působí jako advokáti. Těm, kdo potřebují rychlou informaci nebo řeší problém jednorázově, usnadní publikace orientaci v problému. Napomáhají tomu i odkazy na relevantní ustanovení zákona a normy nižší právní síly.

Dílo Vladislava Hřebíčka považuji za užitečnou praktickou příručku pro všechny ty, kdo řeší problém prohlídek advokátů v praxi. Věřím, že ji využijí také advokáti a zástupci České advokátní komory, kteří se prohlídek účastní. Těm dává příručka možnost nahlédnout do způsobu uvažování druhé strany.

 

JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, advokát v Praze a insolvenční správce se zvláštním povolením