oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Společnosti Apple se podařilo zabránit zápisu označení „MI PAD“ jako unijní ochranné známky

publikováno: 06.12.2017

V roce 2014 čínská společnost Xiaomi, specializovaná v oblasti elektroniky a mobilní telefonie, požádala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o zápis slovního označení „MI PAD“ jako unijní ochranné známky pro elektronické přístroje a služby (tele)komunikace. Společnost Apple proti zápisu tohoto označení podala námitky, když uplatnila svou starší ochrannou známku IPAD zapsanou pro totožné nebo podobné výrobky a služby.

V roce 2016 EUIPO námitkám podaným společností Apple vyhověl: EUIPO konstatoval vysoký stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními a dospěl k závěru, že rozdíly mezi oběma označeními nejsou dostatečné k vyloučení existence nebezpečí záměny, a relevantní veřejnost si tedy bude myslet, že ochranná známka MI PAD je variantou ochranné známky IPAD. 

Společnost Xiaomi, kterou rozhodnutí EUIPO neuspokojilo, podala u Tribunálu Evropské unie žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí. Rozsudkem nyní Tribunál žalobu společnosti Xiaomi zamítl a potvrdil, že označení MI PAD nemůže být zapsáno jako unijní ochranná známka.

Pokud jde o srovnání obou označení, Tribunál posouzení EUIPO potvrdil: ze vzhledového hlediska kolidující označení vykazují vysoký stupeň podobnosti vzhledem k tomu, že označení IPAD je v plném rozsahu reprodukováno v označení MI PAD, že se obě označení shodují, pokud jde o sled písmen „ipad“ a liší se pouze přítomností dodatečného písmene „m“ na začátku označení MI PAD. Z fonetického hlediska kolidující označení vykazují průměrný stupeň podobnosti pro anglicky hovořící část relevantní veřejnosti (je totiž pravděpodobné, že tato část relevantní veřejnosti bude předponu „mi“ vnímat jako odkaz na anglické posesivum „my“, a bude tak týmž způsobem vyslovovat „i“ v označeních MI PAD a IPAD) a vysoký stupeň podobnosti pro část veřejnosti, která anglicky nehovoří (tato část veřejnosti bude mít sklon k tomu, že bude „i“ vyslovovat týmž způsobem v obou ochranných známkách). 

Z pojmového hlediska kolidující označení vykazují průměrný stupeň podobnosti pro anglicky hovořící část relevantní veřejnosti (společný prvek „pad“ bude chápán tak, že znamená elektronický tablet, kdežto prvky „mi“ a „i“ budou vnímány jako předpony kvalifikující společný prvek „pad“, aniž podstatně narušují jeho pojmový dosah) a neutrální stupeň podobnosti pro část veřejnosti, která anglicky nehovoří (vzhledem k tomu, že společný prvek „pad“ nemá pro tuto část veřejnosti žádný význam, postrádají kolidující označení posuzovaná jako celek zvláštní pojmový dosah). 

Tribunál rovněž potvrdil, že na základě takto provedeného srovnání a s ohledem na totožnost či podobnost výrobků a služeb, na které se vztahují obě označení, EUIPO správně dospěl k závěru, že u veřejnosti existuje nebezpečí záměny. Veřejnost by se mohla domnívat, že dotčené výrobky a služby pocházejí od stejného podniku (nebo od podniků hospodářsky propojených) a bude si myslet, že přihlášená ochranná známka MI PAD je variantou starší ochranné známky IPAD. Ze všech těchto důvodů Tribunál rozhodnutí EUIPO potvrdil.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU.