oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: K nároku na náhradu za významné zpoždění letu

publikováno: 25.09.2018

Nárok na náhradu za významné zpoždění letu se vztahuje i na přímo navazující lety do třetího státu s mezipřistáním mimo území EU. Přestoupení do jiného letadla při mezipřistání nemá žádný vliv na to, že dva nebo více letů rezervovaných současně je třeba považovat za jediný let s navazujícím spojením.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 31. 5. 2018 ve věci C-537/17 Claudia Wegener v. Royal Air Maroc 

Z odůvodnění: 

Claudia Wegener si u společnosti Royal Air Maroc rezervovala let z Berlína (Německo) do Agadiru (Maroko) s plánovaným mezipřistáním a přestupem do jiného letadla v Casablance (Maroko). Když se v Casablance dostavila k nástupu do letadla do Agadiru, Royal Air Maroc jí nedovolila nastoupit na palubu s vysvětlením, že její sedadlo bylo již přiděleno jinému cestujícímu. Claudia Wegener nakonec nastoupila do jiného letadla společnosti Royal Air Maroc a do Agadiru přiletěla se zpožděním čtyř hodin oproti původně plánovanému času příletu. Claudia Wegener následně požádala o náhradu za toto zpoždění. Royal Air Maroc ovšem odmítla této žádosti vyhovět s tím, že C. Wegener se nemůže dovolávat nároku na náhradu podle unijního nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Toto nařízení se totiž nevztahuje na lety uskutečněné výlučně mimo území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že letiště v Casablance a v Agadiru se nacházejí v Maroku, závisí otázka použitelnosti nařízení na tom, zda je třeba oba lety (Berlín – Casablanca a Casablanca – Agadir), které byly rezervovány současně, považovat za jediný let (s navazujícím spojením) z členského státu (Německo), nebo zda je třeba na ně nahlížet jako na dva samostatné lety, takže na let z Casablanky do Agadiru by se nařízení nevztahovalo. Za těchto okolností Landgericht Berlin (Zemský soud v Berlíně, Německo), k němuž C. Wegener podala žalobu, požádal Soudní dvůr EU o výklad nařízení.

Soudní dvůr EU v rozsudku rozhodl, že nařízení se vztahuje na přepravu cestujících uskutečněnou na základě jediné rezervace a zahrnující, mezi jejich odletem z letiště umístěného na území členského státu (v Berlíně) a jejich příletem na letiště umístěné na území třetího státu (v Agadiru), plánované mezipřistání s přestupem do jiného letadla mimo území Unie (v Casablance).

Podle Soudního dvora EU z nařízení i z judikatury vyplývá, že když se – stejně jako v tomto případě – rezervují dva lety (nebo více letů) současně, je pro účely nároku cestujících na náhradu třeba považovat tyto lety za jeden celek. Tyto lety je tudíž třeba považovat za jeden a týž „let s navazujícím spojením“.

Soudní dvůr EU poukazuje dále na to, že přestup do jiného letadla, ke kterému může v případě přímo navazujících letů dojít, nemá na tuto kvalifikaci vliv. Žádné ustanovení nařízení totiž nepodmiňuje kvalifikaci přímo navazujících letů tím, zda jsou všechny lety, které je tvoří, zajišťovány týmž letadlem. Taková přeprava, jako je přeprava dotčená ve věci v původním řízení, musí být proto jako celek považována za jediný let s navazujícím spojením, takže se na ni musí nařízení vztahovat. 

Rozhodnutí zpracovala JUDr. HANA RÝDLOVÁ.