oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček: Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

autor: Mgr. Lukáš Herich, DiS.
publikováno: 15.09.2016

Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2016, 160 s.

Publikace trojice autorů se zaměřuje na praktickou část mediace a její uplatnění. Je věnovaná hlavně praktikům v oblasti mediace, tedy nejen těm, kdo by chtěli absolvovat zkoušku z mediace u ministerstva spravedlnosti.

Je rozdělena na tři části. Část první, zabírající třetinu knihy, se věnuje mediačním stylům. Druhá část se podrobně zaobírá zkouškou mediátorů dle zákona o mediaci a prováděcí vyhlášky. Poslední část je věnovaná přílohám, výňatkům ze zákona, seznamu literatury a věcnému rejstříku.

Před první část je pro čtenáře vložena předmluva, obsahující osobní vyjádření autorů ohledně důvodů pro sepsání knihy a seznam zkratek.

První část je vhodně rozdělena na historii mediace, vysvětluje tři z jejích stylů, kterými jsou mediace facilitativní, transformativní a evaluační. V této části je zřejmý záměr vysvětlit hlavně mediaci facilitativní, s ohledem na to, že je nejrozšířenější a její zvládnutí je základem pro úspěšné absolvování zkoušky. Autoři se netají tím, že je pro ně metoda nejpřínosnější a čtenáře vybízí k diskuzi. Neuzurpují si to, že mají pravdu, předkládají svůj pohled na mediaci a její praxi.

Úvodní část není příliš obsáhlá jako u jiných knih o mediaci, vystihuje však podstatu a základ mediačních činností a zároveň vybízí čtenáře k dalšímu studiu obdobné literatury. V souladu se zaměřením knihy je zaměřena prakticky a neklade si za cíl obsáhnout veškeré teoretické postupy.

Druhá část se věnuje oblasti, která je v ČR relativně nová a je doposud v literatuře nepopsaná. Týká se zkoušek mediátora. Je rozdělena na popis a přehled ústní zkoušky a kategorie hodnocení výkonu uchazeče.

Není to ale sedmdesát stran teoretického nezáživného textu, ale zdařilé sepsaná příručka nejen pro zkoušku mediátora. Čtenář se může rozhodnout, co si z knihy vezme. Může se věnovat přípravě na zkoušku, detailnímu popisu jednotlivých částí, které pomohou k nácviku a k jejímu absolvování. Může tuto část pročítat jako pomůcku pro praktickou práci v mediaci, neboť se nezaměřuje jen na zvládnutí zkoušky, ale rozebírá a věnuje se komunikačním technikám, dovednostem, práci s emocemi, vztahy, vyjednávání apod. Samozřejmě lze knihu číst i jako právně praktickou, obsahující výklad některých částí zákona o mediaci a prováděcí vyhlášky.

Svou část si v publikaci najde jak začínající mediátor pro pomoc a návod jak na to, tak i pokročilý a praktikující mediátor jako reflexi praxe. Autoři i přes výbornou znalost mediačních procesů a dovedností nezastírají, že v mediaci a komunikaci je důležitá nejen znalost teoretických poznatků, zákonů apod., ale i vnitřní a osobní nasazení mediátora.

Poslední část, která obsahuje přílohy, je souhrnem a přehledem nejdůležitějších právních norem, které se mediace dotýkají, a je ideální součástí publikace, neboť čtenář bude vědět při pochybnostech, ke které normě sáhnout a kde ji najít.

Závěrem lze konstatovat, že publikace Rukověť mediátora by rozhodně neměla chybět v knihovničce mediátora, ale ani osob, které se s mediací setkávají, byť ji nepraktikují (sociální pracovníci, soudci, advokáti apod.), protože není nutné o procesech mediace dopodrobna vědět, ale umět vhodně doporučit tento často velmi efektivní způsob řešení konfliktů.

 

Autor recenze je vedoucí střediska Probační a mediační služby v Děčíně.

Publikaci lze koupit Z D E