oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Robert Krč: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář s judikaturou

autor: Mgr. Petr Dovolil
publikováno: 23.10.2013

Linde Praha, a. s., Praha 2013, 1272 stran, 1590 Kč.

Téma veřejných zakázek je významným tématem politické debaty v České republice. Veřejné zakázky se současně podílejí v nezanedbatelném rozsahu na hospodářském výkonu české ekonomiky. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj činil objem veřejných zakázek v roce 2012 částku přes 500 mld. Kč, což představuje cca 13 % HDP. Veřejné zakázky však především rozhodují o tom, jaké, za jakou cenu a jak kvalitní budeme mít veřejné služby. Bezprostředně tedy ovlivňují kvalitu života nás všech.

O tématu veřejných zakázek je tedy třeba nejen diskutovat, ale také vědět, jak správně je dle právních předpisů České republiky v kontextu pravidel vnitřního trhu EU zadávat. Příspěvkem, jak kultivovat národní soutěžní pravidla veřejného nakupování, je i publikace JUDr. Roberta Krče, Ph.D., Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Jejím autorem je bývalý dlouholetý pracovník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nyní vysokoškolský pedagog působící na Právnické fakultě v Plzni.

Hlavními charakteristikami tohoto svým rozsahem (přes 1200 stran) i obsahem úctyhodného díla je aktuálnost a komplexnost. Zatímco aktuálnost reaguje na transparentní novelu zákona o veřejných zakázkách, jakož i vývoj rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Evropského soudního dvora, vyjadřuje komplexnost přístup autora, který se nespokojuje s vlastními komentáři s odkazy na jednotlivé příklady rozhodovací praxe a judikatury, ale rozhodující části těchto příkladů přímo v textu komentáře uvádí. Součástí komentáře je přes 500 anotací důležitých rozhodnutí ÚOHS, případně českých soudů a ESD. Čtenář tak má okamžitý přístup nejen k důležité právní větě k danému tématu, ale i ke kontextu, v jakém byla použita, což je pro správný výklad ustanovení zákona často nezbytné.

Silnou stránkou publikace je i důraz na nejdůležitější části zakázkového práva, jako jsou zásady postupu zadavatele (§ 6), kvalifikace (§ 50 až 60), hodnocení (§ 78 až 81) a aktuálně i mimořádně nízká nabídková cena (§ 77), které jsou představeny ve větším detailu.

Nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách od Roberta Krče však není dílem teoretickým. Nerozebírá teoretické základy různých institutů zakázkového práva akademickým jazykem. Naopak, pro laiky srozumitelnou dikcí cílí na ty, kteří ve státní správě i samosprávě, u sektorových zadavatelů či naopak na straně dodavatelů zadávací řízení připravují a provádějí, respektive se jich účastní. Je tedy především praktický pro běžného uživatele, který veřejné zakázky zadává nebo o ně jako potenciální dodavatel soutěží.

Publikace Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou je velice užitečnou pomůckou pro všechny, kteří se v oblasti veřejných zakázek pohybují.

 

Mgr. Petr Dovolil, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

 

Můžete objednat ZDE.