oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Robert Krč, Petr Dovolil: Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

autor: Mgr. Vítězslava Kukáková
publikováno: 25.05.2017

Nová publikace od dvojice autorů Roberta Krče a Petra Dovolila z nakladatelství Leges s názvem „Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ s podtitulem „Praktická příručka nejen pro dodavatele“ reaguje, jak ostatně napovídá již sám název, na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který s účinností od 1. 10. 2016 nahradil předchozí mnohokrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejde tu však o klasický komentář k jednotlivým ustanovením nového zákona. Cílem autorů je, jak sami v úvodu přiznávají, pomoci čtenářům s co nejrychlejší orientací v textu nového zákona, a to zejména dodavatelům, kteří se účastní zadávacích řízení a potřebují se s novinkami v této oblasti co nejrychleji seznámit. A nutno dodat, že tohoto cíle nepochybně dosáhli.

Autoři nejprve ve stručnosti seznamují čtenáře se základními parametry nové normy, přičemž v této části je třeba ocenit zejména ucelený přehled nové terminologie, kterou nový zákon zavádí a která mnohdy nahrazuje v praxi již léta ustálené pojmy, na jejichž užívání byla odborná i laická veřejnost zvyklá. Přínosný je nepochybně rovněž seznam všech prováděcích předpisů, které byly ke dni 1. 1. 2017 vydány.

Následně je kniha členěna do celkem osmi tematických oblastí – Rozvoj obchodu (nová zadávací řízení a instituty, Kvalifikace, Hodnocení, Komunikace a uveřejňování, Požadavky na dodavatele do podání nabídek, Požadavky na dodavatele po podání nabídek, Změny smluv a Přezkum veřejných zakázek. V rámci nich je podán výklad nejdůležitějších institutů, s nimiž se lze v běžné praxi setkat, přičemž každá část obsahuje jak příslušné citace ze zákona a oblast použití, v níž se jednotlivé instituty uplatňují (např. nadlimitní režim, zjednodušené podlimitní řízení apod.), tak stručný a jasný popis změny, kterou nová úprava v tom, kterém případě přináší. Zejména tento popis změny, prostřednictvím něhož jsou čtenáři jasně seznámeni s interpretací a praktickým dopadem novinek, ocení nepochybně nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Autoři se totiž vyjadřují takovým jazykem, aby popis změny byl srozumitelný i pro uživatele, kteří v oblasti zadávání veřejných zakázek nemají žádné zkušenosti či se s ní teprve seznamují. Přínosné jsou však i již zmíněné relevantní citace zákonných ustanovení, neboť nový zákon upravuje některé otázky odděleně na více místech a orientace v jeho textu není pro osoby, které s ním pravidelně nepracují, jistě snadná.

Lze tak shrnout, že nová publikace má na trhu jistě své místo a své čtenáře a uživatele si nepochybně najde, a to jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností. Ocení ji jistě nejen dodavatelé při přípravě svých nabídek, ale rovněž zadavatelé a osoby je zastupující. Sympatická je nejen přehlednost a snadná orientace v textu, ale i skutečnost, že jde o brožuru formátu A5, kterou lze mít pro případ potřeby bez problémů kdykoliv při sobě.

Autorka je specialistkou na veřejné zakázky.

Publikaci lze koupit ZDE.