oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Průvodce systému poskytování sociálních služeb

autor: Mgr. Jana Marie Landová
publikováno: 13.06.2016

Při psaní knihy Průvodce systémem poskytování sociálních služeb kolektiv autorů využil své znalosti a zkušenosti získané působením v oboru sociálních služeb i osobní účastí v terénu.

Autoři podrobnou, ale zcela přehlednou formou zprostředkovávají komplexní informace všem, kdo sociální služby poskytují, působí či budou působit v oblasti sociálních služeb v ČR, ale i adresátům těchto služeb. Vedle praktické činnosti provádějí současné i budoucí poskytovatele problematikou nezbytných administrativních úkonů, které jsou nedílnou součástí tohoto oboru. Praktickou součástí knihy jsou tiskové vzory nejčastěji používaných formulářů, přehledná tabulka s uvedenými podmínkami jednotlivých služeb a soubor souvisejících právních předpisů. Autoři kompilací příslušných právních předpisů a osobních poznatků z působení v terénu rozebírají jednotlivé důležité právní předpisy a upozorňují čtenáře na kritické oblasti, vysvětlují nejdůležitější pojmy a na modelových příkladech nabízejí vhodné postupy řešení. Část knihy je věnována i seznámení zástupců druhé strany procesu sociálních služeb, uživatelů, s jejich právy a povinnostmi při uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem. Také zde jsou na příkladech popsány nejdůležitější situace a návod, jak se v konkrétní situaci zachovat. Čtenář, poskytovatel i uživatel, si v této publikaci kolektivu autorů JUDr. Evy Janečkové, Mgr. et Mgr. Hany Čiberové a Mgr. Petra Macha vydané v edici právo nakladatelství ANAG najde vodítko na orientaci v problematice poskytování sociálních služeb a zároveň mu kniha nabízí odpovědi a fundované řešení nejdůležitějších situací.    

Mgr. Jana Marie Landová