oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Program HELP má informační stránky a infopoint

autor: JUDr. Jiří Novák
publikováno: 10.06.2013

Evropský soud pro lidská práva se již delší dobu potýká s vysokým počtem stížností, které k němu směřují ze 47 členských zemí Rady Evropy, kdy jen v minulém roce bylo soudu doručeno celkem 65 tisíc nových stížností. Nelze přehlédnout, že naprostá většina stížností nesplňuje základní podmínky přijatelnosti tak, jak jsou upraveny Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Cílem soudu samozřejmě je omezit počet takových stížností, které zatěžují Soud bez šance na meritorní projednání. Jedním z instrumentů, jak tohoto cíle dosáhnout, je program HELP, jehož prostřednictvím Rada Evropy jako zřizovatel Evropského soudu pro lidská práva zamýšlí zvýšit obecné povědomí a znalosti advokátů v otázce posuzování a uplatňování přijatelných stížností k Soudu.

Vedle třináctidílného semináře zaměřeného na podmínky přijatelnosti stížností zřídila Rada Evropy v rámci programu HELP též informační stránky http://www.helpcoe.org/ zaměřené na problematiku dodržování a uplatňování práv zaručených Úmluvou jak v měřítku členských států Rady Evropy, tak i v jednotlivých členských státech.

V rámci programu HELP byl zřízen i tzv. infopoint k přijatelnosti, v rámci které mohou advokáti, ale též veřejnost, požádat o konzultaci k otázce splnění podmínek přijatelnosti své stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

Infopoint spravuje český informační kontakt k přijatelnosti a své dotazy proto můžete klást přímo v českém jazyce prostřednictvím internetového formuláře na adrese http://www.helpcoe.org/admissibility-hotline/czech-republic nebo e-mailu admissibility-cz@helpcoe.org.

 

JUDr. Jiří Novák, český informační kontakt k otázce přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva