oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků

autor: JUDr. Marek Hanák
publikováno: 25.04.2013

Nakladatelství Linde Praha, a. s., Praha 2013, 312 stran, 448,-Kč.

Publikace „Pohřebnictví, Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků“ od Tomáše Kotrlého, vydaná nakladatelstvím Linde Praha, nabízí nejen právnický, ale také sociální a zejména etický pohled na oblast pohřbívání.

K samotnému autorovi je třeba uvést, že jde o odborníka s hlubokými znalostmi hřbitovního a pohřebního práva, a v neposlední řadě práva kanonického. ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., je pracovníkem Ministerstva pro místní rozvoj, které je ústředním orgánem státní správy na úseku pohřebnictví. Prakticky od počátku své profesní kariéry se Tomáš Kotrlý nepřetržitě věnuje výzkumné, publikační a přednáškové činnosti v oblasti pohřebnictví. Současně je členem zkušební komise pro ověřování kvalifikačních předpokladů pro výkon práce hrobníka a zakládajícím členem Asociace poradců pro pozůstalé.

Co je třeba na knize ocenit především, je zaměření textu na prakticky veškeré otázky související s pohřbíváním. Tomáš Kotrlý se podrobně zabývá jak veřejnoprávními, tak soukromoprávními aspekty pohřbívání. Kapitoly týkající se provozování pohřebišť, pronajímání hrobových míst, právního režimu hrobů i hrobek doplňuje autor pojednáním o manipulaci s lidskými pozůstatky a ostatky, přičemž lze rozlišit konstrukci jednotlivých kapitol jako kapitol čistě právních a kapitol se spíše etickými či sociálními aspekty pohřbívání. Závěr publikace je věnován péči o pozůstalé.

Ve své monografii se autor velmi podrobně věnuje aspektům nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky, někdy ve velmi detailních souvislostech, včetně historických exkurzů jak do právní úpravy, tak do společenských a náboženských souvislostí konkrétní historické etapy pohřbívání a provozování pohřebišť.

Jednotlivé kapitoly, zvláště ty pojednávající o nakládání s mrtvým lidským tělem před pohřbením i po pohřbení, včetně komentářů o technologických postupech užívaných při pohřbívání, jsou pro čtenáře velmi působivé.

Předmětnou publikaci nelze chápat výhradně jako právnickou literaturu, ale rovněž jako práci zaměřenou na etické a sociální souvislosti pohřbívání s významnými právními konsekvencemi. Příručku proto ocení nejen provozovatelé pohřebišť a pohřebních služeb, ale také právníci, lékaři, sociologové i laická veřejnost se zájmem o pohřební tématiku.

Svou recenzi bych si dovolil uzavřít jedním starým příslovím, které praví: „Řekni mi, jak se staráš o své mrtvé, a já Ti povím, k jaké civilizaci náležíš“. Kdo se chce o právních a etických souvislostech pohřbívání dozvědět více, má dobrý důvod přečíst si knihu Tomáše Kotrlého.

 

JUDr. Marek Hanák, právník v Kanceláři veřejného ochránce práv se specializací na stavební právo, právo životního prostředí, památkovou péči a pohřebnictví

 

Můžete objednat z d e .