oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý: Zákon o ochranných známkách. Komentář

publikováno: 28.05.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 648 stran, 1 430 Kč.

Předmluva ke komentáři k zákonu o ochranných známkách začíná velmi výstižným citátem J. R. R. Tolkiena z knihy Pán prstenů: „Je to nebezpečný podnik, Frodo, vykročit ze dveří. Stoupneš do Cesty, a když nestojíš pevně, nevíš, kam tě to může strhnout.“ Domnívám se, že známkové právo je jedním z těch odvětví, které se s rozvojem společnosti dostalo do popředí zájmu jak laické, tak odborné veřejnosti. Nicméně je pořád oblastí opomíjenou, pokud jde o odbornou literaturu a komentáře. Jediná komentovaná literatura, která v dané oblasti je, pochází z pera pracovníků (ať současných, nebo bývalých) Úřadu průmyslového vlastnictví. Z tohoto důvodu je velmi cenným a užitečným počinem, že se zpracovatelé, kteří působí na akademické půdě nebo v soukromém sektoru, pustili do komentáře zákona o ochranných známkách.

Jedná se o pozoruhodné dílo nejenom svým rozsahem, ale zejména svým obsahem. Komentář podává podrobný výklad jednotlivých paragrafů, upozorňuje na souvislosti s dalšími právními předpisy a je doplněn normami EU, které se týkají oblasti ochranných známek. Důkladné jsou v recenzované knize nejenom výklady, které se týkají samotného řízení o zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku, ale i ty, které se věnují ochranné známce jako předmětu vlastnictví. Komentář obsahuje celou řadu cenných postřehů, které jsou využitelné nejenom v teoretické, ale i v aplikační rovině. Významnou součástí textu jsou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a v neposlední řadě rozhodnutí národních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu. Způsob zpracování a výkladu je zvolen tak, aby poskytoval potřebný komfort nejenom ke studiu, ale při využití i v aplikační praxi.

Jsem přesvědčena, že se tento komentář k zákonu o ochranných známkách z nakladatelství Wolters Kluwer stane cenným pramenem nejen pro advokáty a patentové zástupce, ale i pro odbornou veřejnost, která s ochrannými známkami přichází do styku. Upřímně si myslím, že každý, kdo se v tomto oboru pohybuje či „se vydal na Cestu“, by daný komentář měl mít ve své knihovně.

Věřím myšlence, že čím lepšího a rychlejšího běžce vedle sebe máte, tím lepší podáváte výkony. Pokud jde o oblast práva duševního vlastnictví, čím bude lepší komentovaná literatura, tím lepší budou podání účastníků řízení, a v důsledku toho i jednotlivá rozhodnutí správních a soudních autorit v této oblasti.

 

 Mgr. ZUZANA DE KORVER, předsedkyně rozkladového senátu, Úřad průmyslového vlastnictví