oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ota Weinberger: Norma a instituce. Úvod do teorie práva

publikováno: 05.01.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2017, 248 stran, 320 Kč.

Ota Weinberger – terezínský a osvětimský vězeň, po 2. světové válce absolvent Filozofické i Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech padesátých „třídní nepřítel“ a z donucení zámečník, na přelomu padesátých a šedesátých let zakladatel právní logiky v Československu, po sovětské okupaci exulant, profesor na univerzitě ve Štýrském Hradci, je jednou z klíčových postav světové filozofie a teorie práva sedmdesátých až devadesátých let 20. století.

Počátkem osmdesátých let 20. století společně se skotským právním filozofem Neilem MacCormickem spoluvytváří právně-teoretický směr nazvaný normativní institucionalismus. Směr, jehož základním cílem je skloubit sociologický (institucionální) a normativní (pozitivistický) náhled na právo v přesvědčivý teoretický celek. Vycházeje z tohoto přístupu Weinberger pro účely univerzitního studia teorie práva koncipuje učebnici pod názvem Norma a instituce – úvod do teorie práva.

Jde o mimořádně koncizní výklad základních teoreticko-právních kategorií (normativních, institucionálních i axiologických), jakož i metodologie právního myšlení. Weinberger je ve svém textu formulačně přesný, předkládané teze vytvářejí obraz dokonale sestaveného puzzle. I v postavení didaktika, univerzitního učitele zůstává zároveň filozofem, právním teoretikem, a zejména pak logikem. Jde o učebnici, jež je pro čtenáře intelektuální výzvou i intelektuálním zážitkem. Vzdělanému právníkovi může být „partnerem“ po celý profesní život.

 

prof. JUDr. PAVEL HOLLÄNDER, DrSc., emeritní soudce a místopředseda Ústavního soudu