oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší soud rozhodl, že zaměstnanec není oprávněn odborně hodnotit pokyny zaměstnavatele

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 13.04.2016

Nejvyšší soud vydal dne 2. 9. 2015 rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3840/2014, ve kterém byla řešena závaznost pokynu zaměstnavatele a možnost jeho hodnocení a případného nerespektování ze strany zaměstnance.

Ve věci zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnankyní, a to z následujících tří důvodů:   

Zaměstnankyně s okamžitým zrušením nesouhlasila a jeho důvody napadla následujícími argumenty:

Soud prvního stupně dal ve všech bodech za pravdu zaměstnankyni. K prvnímu bodu pak sdělil, že plnění pracovních povinností je sice povinností zaměstnance, ale co se týče pokynů nadřízených, pak tyto pokyny mají vést k tomu, aby zaměstnavatel a lékárna dále prosperovali, nikoli k tomu, aby bylo zabráněno, aby se do lékárny dostalo zboží, které bylo dobře prodejné.

Odvolací soud dal pro změnu za pravdu ve všech bodech zaměstnavateli.

Nejvyšší soud pak se pak v rozhodnutí o dovolání takřka nevyjadřoval k druhému a třetímu bodu a věnoval se pouze bodu prvnímu. Svůj názor uzavřel tím, že žalobkyně „přes opakovaná upozornění“ zcela úmyslně opětovně porušila zcela jednoznačný zákaz zaměstnavatele vydaný v souladu s právními předpisy provádět hotovostní platby nad 1 000 Kč za hotové, a tím porušila jednu ze stěžejních povinností zaměstnance charakterizující pracovní poměr jako výkon závislé práce – plnit pokyny zaměstnavatele vydané v souladu s právními předpisy [§ 301 písm. a) zák. práce]. Je právně nerozhodné, jak sama žalobkyně hodnotila vydaný pokyn, neboť zaměstnanec je povinen plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy bez ohledu na to, jaké odborné stanovisko k nim zaujímá. Již ze skutečnosti, že žalobkyně nebrala zřetel na předchozí pokyny zaměstnavatele a přesto dále jednala proti výslovnému příkazu nadřízených, je zřejmé, i s přihlédnutím k dalším dvěma vytýkaným porušením právních povinností, že po žalované nelze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr žalobkyně trval až do uplynutí výpovědní doby.

V souladu s názorem Nejvyššího soudu lze shrnout, že zaměstnanec není oprávněn hodnotit pokyny zaměstnavatele a odmítnout jejich plnění pro nerozumnost či nehospodárnost. Pokud zaměstnanec takový pokyn přes opakované písemné upozornění i nadále porušuje, závažnost prohřešku se tím rapidně zvyšuje. Takové jednání může to být považováno i za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a tak důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Autor je advokátem V Praze.