oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Michal Tomášek. Kapesní česko-čínský/čínsko-český právnický slovníček 袖 珍 捷 汉 /汉 捷 法 律 词 汇.

autor: Prof. JUDr. dr. h. c. Jan Kříž, CSc.
publikováno: 05.09.2014

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2014, 110 stran, 169 Kč.

Plzeňské právnické nakladatelství Aleš Čeněk přineslo v průběhu léta zajímavou novinku: Kapesní česko-čínský a čínsko-český právnický slovníček, překvapivě z pera našeho předního odborníka na právo Evropské unie profesora Michala Tomáška. Ovšem pro nás, kdo profesora Tomáška dlouho a dobře známe, to zase takové překvapení není. Víme dobře, že kromě právnického studia v Praze, Paříži a americké Virginii absolvoval také Právnickou fakultu Pekingské univerzity v Číně a v neposlední řadě i obor sinologie a orientalistika na pražské Filozofické fakultě UK. 

Slovníček vznikl, jak autor v předmluvě píše, excerpcí nejdůležitějších termínů z významných právních odvětví, počínaje právem ústavním, občanským trestním a správním, až po právo mezinárodní a mně vlastní právo autorské. Ke kritice autora by se dalo říci, že pomíjí svůj vlastní obor, totiž právo evropské, ale je toto odvětví vůbec pro Čínu důležité?     

Zabývám se právními vztahy s Čínou již řadu let a mohu proto odpovědně konstatovat, že Tomáškův slovníček obsahuje všechny základní výrazy nezbytné pro právnickou komunikaci s Čínou. Je zřetelné, že uspořádání hesel není nahodilé ani živelné, nýbrž že je výsledkem hlubší metodologické úvahy. Ta přitom nevychází jen z teoretického pojetí, ale je patrné, že autor má ve styku s Čínou a jejím právním systémem dlouholeté a hluboké praktické zkušenosti. Slovníček nechce ani nemůže vyčerpat veškerou čínskou ani českou právní terminologii a je proto založen na principu výběrovosti. Obsahuje právní termíny nejčastěji používané v právním styku mezi ČR a ČLR a úmyslně vynechává výrazy archaické, jakož i výrazy specifické jen pro právní prostředí české nebo čínské. U pojmů, které jsou do něj zahrnuty, neuvádí jejich obsah v celé šíři obecného jazyka, nýbrž pouze jejich význam právní. Z hlediska uspořádání je třeba pozitivně hodnotit, že slovníček je rozdělen do části česko-čínské, řazené abecedně podle českých termínů, a do části čínsko-české, řazené nikoliv podle takového pořadí čínských znaků (to by bylo pro českého uživatele dost náročné), nýbrž podle anglického přepisu čínské výslovnosti. Takovou metodu shledávám jako praktickou a uživatelsky výhodnou.  

Kladem recenzovaného díla je skutečnost, že dokáže dobře odlišovat mezi právními pojmy, které jsou typické pro právní prostředí čínské nebo české, resp., že abstrahuje od pojmů vyhrazených právní nebo politickou realitu. V tom je autorova „evropská zkušenost“ určitě nezastupitelná.  

V období obnoveného zájmu o Čínu a její právní prostřední je Tomáškův slovníček poselstvím doslova deus ex machina (nebo ještě vhodněji ex oriente lux). Lze ho vřele doporučit všem, kdo hodlají s Čínou spolupracovat, a to hlavně na praktické úrovni a ve všech právních odvětvích. 

 

Autor je ředitelem Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze, a advokátem v Praze.

Koupit lze ZDE.