oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Martin Janků a kolektiv: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakult

autor: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
publikováno: 06.06.2013

C. H. Beck, Praha 2012, 652 stran, 1259 Kč.

Recenzovaná publikace je psaná ve slovenském jazyce a obsahuje výklad pozitivního práva Slovenské republiky. Publikace je zpracována v podobě monografie. Obsahuje průřez celým slovenským právním řádem. Autorský kolektiv byl složen z vedoucího autorského kolektivu doc. JUDr. Martina Janků a prof. JUDr. Anny Bandlerové, Ph.D., doc. JUDr. Zuzany Ilkové, Ph.D., doc. JUDr. Eleonóry Marišové, Ph.D., JUDr. Lýdie Bezákové, Ph.D., JUDr. Lucie Palšové, Ph.D., JUDr. Ing. Jarmily Lazíkové, Ph.D. a JUDr. Jany Ďurkovičové.

Autoři jednotlivých částí kapitol jsou povětšinou pedagogové vyučující na ekonomických fakultách ve Slovenské a České republice právní předměty.

Recenzovaná publikace se skládá ze dvou základních částí. První část se zaměřuje na všeobecný základ veřejného a soukromého práva, konkrétně se autoři zaměřují na ústavní, občanské, pracovní, správní, trestní právo, právo EU a základy lidských práv a právní teorie). Druhá část se věnuje právu v podnikání, konkrétně se věnuje živnostenskému právu, ochraně hospodářské soutěže, pozemkovému právu, právu duševního vlastnictví, smluvním vztahům v podnikání, obchodním sporům mezi podnikateli a jejich řešení.

Mimo právní teorie, práva Evropské unie a základních lidských práv a svobod, které mají mezinárodní základ, se publikace věnuje převážně základům práva platného v rámci Slovenské republiky. V návaznosti na jednotlivé kapitoly jsou uváděny praktické příklady lépe vysvětlující jednotlivé právní instituty. V rámci studia recenzované publikace si lze připomenout, že slovenské a české právo si je pořád blízké a má stejný základ, v jednotlivých částech jdou oba právní řády svoji cestou.

V dané souvislosti lze připomenout, že mnohé větší české advokátní kanceláře a advokáti jsou zapsáni k výkonu advokacie jak v České republice, tak ve Slovenské republice.

Závěrem lze shrnout, že recenzovaná publikace by neměla chybět v knihovně takových advokátů, kteří se slovenskému právu věnují, neboť jde o odborně a metodicky zdařilé právní dílo, a rovněž je vhodná pro učitele a právníky, kteří se zajímají o právní komparaci mezi českou a slovenskou právní úpravou.

 

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokát v Brně

 

Můžete objednat z d e.