oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Mají advokáti povinnost cestovat na soudní jednání autobusem?

autor: JUDr. Radek Adámek
publikováno: 22.08.2017

Na provokativní otázku v titulku zní odpověď samozřejmě, že ne. Toho názoru však nebyla jedna soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9, která odmítla advokátovi úspěšného účastníka řízení přiznat cestovné osobním vozem k jednání soudu na trase Brno-Praha s inovativním odůvodněním, že s ohledem na méně než hodinovou frekvenci spojů na trase Praha-Brno a cenu jízdného se jeví jízda zástupce účastníka motorovým vozidlem pro účely tohoto řízení jako neúčelná, neboť nepřináší oproti cestě linkovým autobusem žádný časový zisk ani snazší dostupnost. Soudkyně tento svůj postup při stanovení nákladů řízení sama ohodnotila jako spravedlivý.

Nákladový výrok dotčený účastník, jinak v meritu věci úspěšný, pochopitelně napadl odvoláním s argumentem, že soud není oprávněn advokátovi zastupujícího účastníka v civilním soudním řízení diktovat, jakým způsobem se má na jednání soudu dopravovat. Advokát má povinnost se dostavit na jednání soudu včas a jakým způsobem tuto svoji povinnost splní, je jeho odpovědnost a riziko. Úvaha soudu o nepřiměřenosti, pokud advokát cestuje běžným osobním vozem a nikoliv vrtulníkem, je zjevně excesivní a vybočuje z ustálené rozhodovací praxe ve věci nákladů řízení.

Městský soud v Praze, jakožto soud odvolací, v usnesení ze dne č.j. 10. 7. 2017, č.j. 51 Co 213/2017-167, přiznal všem odvolacím námitkám důvodnost a zkonstatoval, že „je nepřípustné, aby soud advokátu namísto cestovného za použití osobního vozidla přiznal pouze jízdné za autobus, neboť vyhl. č. 177/1996 Sb., občanský soudní řád ani jednací řád pro okresní a krajské soudy takovou možnost soudu nedávají, přitom použití vozidla na cestu Brno – Praha a zpět nelze považovat za neúčelné.“

Odvolací rovněž přiznal, že cestu Brno-Praha-Brno nelze vykonat za 2 ani za 4 hodiny (jak počítal obvodní soud), nýbrž za 5 hodin.

Dlužno dodat, že nákladový výrok obvodního soudu trpěl i řadou jiných vad, pro účely tohoto příspěvku však nejsou podstatné.

Budiž tedy odůvodnění z citovaného usnesení Městského soudu v Praze nám advokátům nápomocno, pokud bychom se snad ještě někdy setkali s podobně extrémním názorem, že nesmíme na soudní jednání cestovat vlastním osobním vozem.

Autor je advokátem v Brně.