oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

M. Králík: Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

autor: JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M.
publikováno: 08.02.2016

Leges, Praha 2016, 512 stran, 660 Kč.

Nakladatelství Leges v současnosti vydává mimořádnou publikaci ke sportovnímu právu od Michala Králíka, soudce Nejvyššího soudu, jenž se dlouhodobě věnuje nejen otázkám vzájemných vztahů sportu a práva, ale aktivně i sportu samotnému. V oblasti sportovního práva se profiloval nejen v České republice, ale v poslední době i v zahraničí.

Monografie je nazvaná „Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy“. Obsahuje kromě tištěného svazku (512 stran) ještě doplňující kapitoly ve formě elektronické (dalších 494 stran). Je zpracována v komparativním celosvětovém pohledu, mapuje tedy podrobně doktrinální a judikaturní vývoj jak v evropských, tak i mimoevropských zemích. Po objasnění historických souvislostí autor definuje podmínky civilní odpovědnosti sportovců a zevrubně je rozebírá s přihlédnutím k tomu, jak se v té které zemi uplatňují. Tomuto cíli je přizpůsobena i struktura práce; úvodní kapitola je věnována historickému vývoji a legislativním přístupům, navazují rozsáhlé partie mapující evropský a světový vývoj s následnou samostatnou pozorností věnovanou českému a slovenskému prostředí. Autor ke zpracování přistoupil analyticky, poznatky získané komparací právních řádů komentuje, zobecňuje a umožňuje tak čtenáři získat ještě i jiný pohled na věc, než který vyplývá ze zahraničních zdrojů. K tomu je navíc kniha sepsána velmi čtivou odbornou formou. Jde o naprosto ojedinělou publikaci, a to rozsahem i hloubkou zpracování, nejen na úrovni národní, ale i mezinárodní.

Vzhledem k tomu, že zájem autora se nesoustředí pouze na civilní, nýbrž i trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy, připravilo nakladatelství Leges jako bonus pro zainteresované čtenáře exkluzivní tištěný svazek nazvaný „Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy“, zahrnující přes 1800 stran rukopisu. Tato publikace, nahlížející obě témata širokým komparativním pohledem, nemá ani v tuzemských, a v zásadě ani zahraničních poměrech obdobu.

Vydání kompletu je však s ohledem na rozsah publikace a náklady s tím spojené plánováno jako omezené co do počtu vydaných výtisků ve snaze mu zachovat určitou exkluzivitu. Více informací ZDE.

České právo díky oběma vydávaným publikacím vykročilo cestou odborné úrovně sportovního práva v zemích, kde je mu věnována pozornost již tradičně mnoho let, čímž se mu podařilo náskok těchto zemí alespoň v jedné oblasti vzájemných vztahů sportu a práva přinejmenším podstatně snížit.

Knihu lze koupit ZDE.

Autorka je asistentkou na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a asistentkou soudce Nejvyššího soudu.