oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lukáš Prudil: PRÁVO PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

publikováno: 21.07.2014

Linde Praha, Praha 2014, 184 stran, 290 Kč

Publikace seznamuje zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní.
Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor proto vychází ze své dlouholeté praxe advokáta a zaměřuje se na ta témata, která zdravotníky nejvíce zajímají a s nimiž mají nejvíce problémů.
Text je psán srozumitelným a čtivým jazykem, odborný výklad je doplňován příklady z praxe a platnými judikáty. Kniha tak poskytuje určitý návod, jak reagovat na situace, s nimiž se zdravotníci ve své práci běžně setkávají. Při přípravě publikace autor vycházel z právního stavu a z předpisů účinných k 1. lednu 2014, včetně nového občanského zákoníku.
Publikace je určena pro zdravotníky všech kategorií – tedy lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Užitečná bude také pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol a vysokých škol, na kterých je vyučováno zdravotnické právo. Zajímavé podněty zde najde i ten, kdo se ocitá v roli pacienta, doporučit ji lze rovněž právníkům zabývajícím se problematikou práva. 

Můžete koupit ZDE.