oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. Jan Breburda: Exekuce srážkami ze mzdy 2015

autor: Mgr. Aleš Frumar, soudce okresního soudu
publikováno: 08.02.2015

Nakladatelství ANAG Olomouc, 496 stran, brožovaná, 439 Kč

Kniha Exekuce srážkami ze mzdy 2015 je odborná publikace, jež vychází již potřetí v řadě a specializuje se na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance.

V jejím úvodu je čtenář podrobně zasvěcen do jednotlivých druhů srážek ze mzdy prováděných na základě zákona, uzavřených dohod či nařízených exekucí srážkami ze mzdy. V druhé části publikace se autor zabývá společnými pravidly pro výpočet srážených částek ze mzdy a vymezuje postihované příjmy zaměstnance. Poukazuje přitom na aktuální problémy spojené s aplikací nové občanskoprávní úpravy a nabízí čtenářům řešení, jak vzniklé interpretační obtíže úspěšně překlenout.

Nejrozsáhlejší třetí část publikace je plně věnována komplikovanému určení pořadí srážek ze mzdy při uspokojování jednotlivých věřitelů, které přibližuje i nezkušeným čtenářům prostřednictvím několika desítek praktických příkladů. Čtvrtá část pak obsahuje kromě důležitých kapitol týkajících se změny plátce mzdy či souběhu mezd od více plátců mzdy také přehled hrozících sankcí, diskutované téma součinnosti se soudními exekutory či často opomíjenou agendu srážek ze mzdy v insolvenčním řízení.

Publikace zaujme každého čtenáře především svým logickým a přehledným uspořádáním obohaceným řadou názorných schémat a shrnujících tabulek. Její text je psán srozumitelným a čtivým jazykem zkušeného lektora, jenž jej zbytečně nezatěžuje citacemi dotčených ustanovení příslušných právních předpisů. Čtenář však o ně není ochuzen, neboť jejich ucelený přehled pohodlně nalezne v závěrečné části této užitečné publikace.

Kniha Exekuce srážkami ze mzdy 2015 slouží především zaměstnavatelům a jejich mzdovým účetním, nesporně ji však také ocení pracovníci soudů, soudních exekutorů či správních orgánů. V neposlední řadě ji lze doporučit všem zaměstnancům, kteří se obávají nepříjemných dopadů srážek ze svých příjmů.

Mgr. Aleš Frumar, soudce okresního soudu

 

Můžete objednat ZDE.