oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Josef Kotásek: Zákon směnečný a šekový. Komentář

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 21.06.2013

Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2013, 420 stran, 860 Kč.

Vydavatelství Wolters Kluwer mělo při výběru autora komentáře k zákonu směnečnému a šekovému šťastnou ruku v tom, že zvolilo doc. JUDr. Josef Kotáska, Ph.D. – proděkana Právnické fakulty MU, Brno.

Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty MU. Absolvoval řadu přednáškových, výzkumných a studijních pobytů doma i v zahraničí. Jeho publikační činnost je nadprůměrná. Jeho habilitační práce byla věnována ochraně vnitřních informací. Kromě své publikační práce je dále odborně angažován, mj. je členem rozkladové komise České národní banky.

Autora recenzované publikace znají čeští i slovenští čtenáři jako odborníka zejména právě v oboru cenných papírů a směnečné a šekové problematiky zvláště.

Tematika směnek a šeků je pro komentář vhodně vybraná, neboť jde o tematiku, která je v jednotlivých otázkách stále předmětem diskusí.

Oproti dvěma jiným, poměrně novým komentářům a starším komentářovým dílům, je předkládané dílo více orientováno na názory publikované v odborné literatuře a na judikaturu.

S ohledem na unifikaci směnečného práva v rámci „ženevského okruhu“ upozorňuje tam, kde je to vhodné, na výklady podávané v zemích tohoto směnečného systému, tj. zejména na Slovensku, v Německu, Rakousku a Polsku.

Výsledkem práce autora je přehledné a srozumitelné podání, které odpovídá potřebám praxe, ale nezapomíná přitom i na vývoj v doktríně směnečného a šekového práva.

V komentáři se vychází z právního stavu k 1. 9. 2012 a je tedy cenné, že se v něm promítá i nový platný občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém (i když dosud nenabyly účinnosti).

Komentář lze samozřejmě nejprve studovat jako celek, cenné však je, že je ho (k čemuž komentáře ostatně slouží) pak možné ad hoc používat k řešení aktuálních otázek. Neplatí zde, že kde je problém, tam komentář mlčí.

Sluší se v rámci recenze pojednat konkrétněji o některé dílčí otázce, které se publikace věnuje. Zde volíme arbitrabilitu směnek. Připomeňme, že v doktríně (a to i zahraniční) panuje shoda v tom, že spor o zaplacení směnky lze řešit v rozhodčím řízení. V rámci rozhodčího řízení se řeší zejména spory o zaplacení směnek; arbitrabilní jsou však i spory o zaplacení směnečného či šekového obohacení, či určení toho, zda směnka je platná. Rozhodce však není oprávněn rozhodovat formou směnečného platebního rozkazu, jak je to možné u obecného soudu.

Závěrem této recenze vyjadřuji přesvědčení, že vzniklo dílo, které pomůže nejen odborné veřejnosti, ale zvláště mladším kolegům i studentům, pro které byla dosud tato tematická oblast méně přístupná.