oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ASPI Navigátor Veřejné zakázky

autor: JUDr. David Raus, Ph.D.
publikováno: 08.08.2014

Děláte taky tak trochu do veřejných zakázek? Ano? Vytvářeli jste si dosud na velký papír schémata jednotlivých kroků v zadávacích řízeních s rozcestníky, s oboustrannými šipkami a s údaji o lhůtách, abyste se v konkrétní fázi zadávacího řízení vy sami aspoň trochu orientovali a ostatním, kteří to od vás očekávali, mohli v danou chvíli srozumitelně vysvětlit, co může pro různé varianty následovat, do jaké fáze bude třeba se vrátit, jakou fázi případně přeskočit a kdy tak zhruba může zadávací řízení v závislosti na budoucích krocích skončit? Ano? Byla vaše schémata barevná, aby mohla odlišit detaily kroků v jednotlivých druzích zadávacích řízení a jejich vzájemnou podmíněnost a abyste se zároveň neztratili v množství odkazů na související ustanovení zákona o veřejných zakázkách? Ano? Pak jste si sami pro sebe kdysi vytvořili pradědečka produktu nové generace zobrazování právních postupů ASPI Navigátora Veřejné zakázky.

Jeho právě narozený pravnuk – ASPI Navigátor Veřejné zakázky – může nějakou formou pomoci snad každému, kdo se v procesu zadávání veřejných zakázek musí orientovat. Dokonce by mohl zadávání veřejných zakázek učinit méně vyčerpávajícím a více osvěžujícím. Tomu, kdo se při zadávání veřejných zakázek naučil každodenní rutinní praktické postupy, ale nevěděl, proč jednotlivé kroky vlastně uskutečňuje, a nebyl si vůbec jistý, zda přece jen něco důležitého nevynechal, může pracovní den usnadnit přehledně řetězící se návod umožňující přenést se kliknutím na myš v případě potřeby do textu zákona o veřejných zakázkách, do rozhodovací praxe a do literatury nebo do předcházejících či navazujících postupů v témže zadávacím řízení. Je to často k užitku. Naopak tomu, kdo dosud znal text zákona o veřejných zakázkách, uměl vyhledat literaturu a orientoval se v rozhodovací praxi, ale obával se dne, kdy bude muset v praxi zajistit, aby veřejná zakázky byla správně zadána, může pracovní den usnadnit přehledné grafické znázornění jednotlivých cest zadávacím řízením včetně dobře značených hlavních křižovatek i (pro někoho) méně významných odboček. I to je užitečné.      

Vysoce instruktivní návod připomínající sofistikovanou stolní hru nevytvořili žádní amatéři. Vilém Podešva a Lukáš Sommer z advokátní kanceláře Rowan Legal jsou v oblasti veřejných zakázek uznávanými advokáty, kteří jistě musí být připraveni problémy zadávacích řízení uchopit vždy svižně a především prakticky. A takto se problémů chopí i samotný ASPI Navigátor Veřejné zakázky. Podává jak schématické návody postupných kroků ve všech druzích zadávacích řízení, a to odděleně ve všech jeho v úvahu přicházejících variantách a ve vztahu ke všem typům zadavatelů, tak návodně řetězené otázky a odpovědi na vybrané instituty napříč jednotlivými druhy zadávacích řízení. Budete-li mít možnost „hrát tuto stolní hru“ alespoň tři večery po sobě, řeknete si: funguje to náramně, konečně žádné zbytečné teorie, nýbrž praktický pomocník. Přehledný, relativně komplexní, vnitřně vyvážený, čas spořící a umožňující potřebnou orientaci v souvislostech. Povedl se.

Už na první pohled sympatické a pokrokové spojení stránky odborné a technické, které nelze vnímat jako výhodu jen pro úzkou skupinu adresátů. Ten, kdo veřejnou zakázku nikdy nezadával, se o to může pokusit tak, že si zvolí a „otevře“ příslušný postup, poté bude pomalu procházet schémata krok za krokem a při svých úkonech bude z návodu „opisovat“. Ten, kdo veřejnou zakázku zadává pravidelně, avšak není si jist detaily, si svoje kroky může z týchž schémat ověřovat.

Zkuste si zvolit konkrétní ucelený postup (celkem jich je v nabídce 68), o kterém si myslíte, že mu rozumíte, že jste o něm nedávno vše podstatné vyhledali a svůj případ už vyřešili. Zkuste si pak jen tak pro kontrolu a na chvilku ověřit své závěry jeho „otevřením“. Téma vás začne zajímat ještě víc – k ověření detailů, to znamená k využití všech pokročilých funkcí tohoto produktu, vám chvilka stačit nebude. Určitě zjistíte buď něco nového, nebo alespoň něco, co už znáte, ovšem v nových souvislostech.

Například postup zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce zadávaného veřejným zadavatelem se zakončením e-aukcí popisuje jednotlivé kroky od nápadu veřejné zakázky přes zpracování zadávacích podmínek a dále odděleně pro veřejného zadavatele (odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, uveřejnění výzvy na profilu zadavatele, řešení žádostí o dodatečné informace, přijetí nabídek v elektronické a listinné podobě, otevírání obálek, posouzení nabídek, hodnocení nabídek, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, e-aukce, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy, odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení a splnění následných uveřejňovacích povinností) a pro uchazeče (doručení výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, podání nabídky), což je doplněno souvisejícím návodem ke splnění povinností zadavatele ve vztahu k Věstníku veřejných zakázek (doručení oznámení o výsledku zadávacího řízení, uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení). Celé zadávací řízení se přitom „hraje“ pěkně podle plánku – hrací kostka nechybí, projít je třeba všechna políčka.

Nikoli každý problém v oblasti zadávání veřejných zakázek lze spolehlivě a „zaručeně“ vyřešit. Nikoli každá otázka má jasnou odpověď, stejně jako k jednomu cíli zpravidla nevede jen jediná cesta. I cílů může být vlastně několik – a lze je objevit na křižovatkách, na které je třeba se především správně dostat. Mít však možnost přiblížit se pravděpodobně správnému řešení několika intuitivními kliknutími na myš s výběrem směrem k právní úpravě, k judikatuře nebo k publikovaným názorům na řešení problému, to ocení i ten, kdo se dosud v oblasti zadávání veřejných zakázek teoreticky i prakticky orientoval a kdo podstatnou část informací, k nimž se takto dostane, možná už i věděl. Takto pěkně seřazené ve stylu „člověče, nezlob se“ je však nikdy mít nemohl.    

ASPI Navigátor Veřejné zakázkyod společnosti Wolters Kluwer jeinovačním produktem,který má určitě oprávněné ambice stát se pro odbornou veřejnost každodenním pomocníkem – solidním instruktorem jízdy zadávacími řízeními – a tím jí usnadnit život.

Autor je soudcem Krajského soudu v Brně, vyučující právo veřejných zakázek na vysokých školách v Brně a v Bologni.

Více zde: http://navigator.aspi.cz