oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ASPI Navigátor Daňový řád

autor: JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
publikováno: 29.10.2015

Daňový řád je relativně mladý právní předpis navazující na předchozí zákon o správě daní a poplatků. Oproti tomuto je však mnohem podrobnější, což se významně projevuje na jeho obsahu. Adresáti daňového řádu dnes musí více než kdykoliv dříve čelit problémům spojeným s přehledností a orientací v tomto právním předpisu. Je tak třeba velmi ocenit každý počin napomáhající zvýšení přehlednosti.

ASPI Navigátor Daňový řád je jedním z takových počinů, který na rozdíl od ostatních uživatele nezahlcuje dalšími informacemi nad rámec zákona, avšak orientaci v zákoně prostřednictvím popisu praktických situací významně zjednodušuje. Již tak není třeba složitě vyhledávat příslušná ustanovení zákona, postačí pouze vyhledat procesní situaci, kterou chce uživatel projít.

Autorem Navigátora, a tudíž průvodcem uživatele, je zkušený úředník Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. Jeho zkušenosti zejména z působení na Odvolacím finančním ředitelství jsou zárukou toho, že uživatel získá informace od toho nejpovolanějšího. Je to totiž Odvolací finanční ředitelství, které v praxi plní hlavní úlohu pravomocně rozhodujícího orgánu. Většina procesních situací je tak rozhodována právě na tomto úřadu.

Okruhů vybraných procesních situací je značné množství, naleznete zde 205 praktických situací. Navigátor přitom není psán jednostranně pouze pro „jednu stranu barikády“ – je přínosem jak pro daňové subjekty na straně jedné, tak pro správce daně na straně druhé. Tím se dostáváme k tomu, pro koho je Navigátor zejména určen. Z důvodu poskytování informací o daňovém řízení zjednodušenou formou je zřejmé, že pro profesionály praktikující určitou část daňového řízení dnes a denně nebude v tomto konkrétním rozsahu přínos nijak zásadní. Nicméně v praxi nelze nalézt snad nikoho, kdo by se pravidelně ocital v oněch 205 situacích. Z tohoto důvodu i pro profesionály budou existovat místa, která pro ně budou ne zcela známá. Zde pak bude Navigátor plnit velmi ocenitelnou úlohu prvotního přiblížení k požadované problematice. Proto Navigátor může být zajímavým pomocníkem nejenom pro profesionály na straně daňových subjektů, leč také pro úředníky finanční správy, kteří budou potřebovat v rychlosti se seznámit s procesy mimo jejich obvyklou činnost.

ASPI Navigátor Daňový řád je s to být značným přínosem zejména těm, kteří se se správou daní dostávají do kontaktu z donucení. Bude se tak jednat zejména o podnikatele řešící konkrétní procesní situaci, ale také daňové poradce a účetní, jejichž činnost je založena zejména na vedení účetnictví a podávání daňových přiznání. Všichni tito mají možnost se nejenom v požadované procesní situaci rychle zorientovat, ale také nahlédnout pod pokličku správce daně tam, kde daňový subjekt vystupuje v pozici prostého příjemce konečného rozhodnutí či je jeho aktivní pozice v řízení jinak utlumena. Aktuální problematika delegace místní příslušnosti je toho zářným příkladem. Všem těmto tak lze tento produkt jedině doporučit tak, aby v procesní situaci nic nezanedbali a střežili si svá práva, jak opakovaně naše soudy požadují.

Autor je advokát specializující se na řešení daňových sporů, autor komentáře k daňovému řádu.

Více informací o ASPI Navigátor Daňový řád ZDE.