>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem

Termín

26.03.2013 13:00 - 26.03.2013 16:00

Místo

Kleinův palác, Brno, nám. Svobody 84/15

Lektoři

Trávníčková Simona, JUDr.

Obsah

Cílem semináře je zabývat se kolizní, hmotněprávní a procesní úpravou smluvních a mimosmluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem a poskytnout účastníkům semináře přehled o vztazích mezi aplikovatelnými předpisy v této oblasti. Seminář se bude věnovat aplikačním vztahům a kontraktačním doporučením s ohledem na v současné době použitelné předpisy upravující závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, především nařízení Řím I, nařízení Řím II, nařízení Brusel I, Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupit zboží, další přímé úpravy a některé smlouvy o právní pomoci.

Informace

Seminář je započitatelný za jeden polodenní seminář volitelný.