>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Šachový turnaj „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2014“

SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA
v spolupráci s odbornými partnermi a Šachovým klubom ŠK Slovan Bratislava

organizujú v rámci osláv Dňa advokácie 2014 odborný seminár pri príležitosti prijatia prvého zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii
a
VII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2014“
Ad honorem JUDr. Júliusa Kozmu

11.  a  12.  apríla 2014
vo  veľkej zasadačke Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4 v Bratislave

Hrá sa švajčiarskym systémom na 9 kôl, 15  minút na partiu (pre každého hráča). Účastníkmi môžu byť advokáti,  prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia. Právo účasti majú registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

TERMÍN DORUČENIA PRIHLÁŠOK: 4. apríla 2014

Kontakt: Katarína Marečková

Tel: 02/204 227 28   ·  Fax: 02/529 61 554

E-mail: mareckova@sak.sk 

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvý raz, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Registračný poplatok: 10 €  

Ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami.

Cenový fond je 1 400 eur (1 100 eur peňažné ceny, vecné ceny a poukážky na nákup odbornej literatúry v hodnote 300 eur)