oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Bezplatná právní pomoc a hromadné žaloby

publikováno: 09.07.2018

Ve dnech 11. a 12. června 2018 se konala 10. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se mj. věnovalo problematice hromadných žalob, především však schválilo usnesení o zajištění bezplatné právní pomoci. Obě témata rozebírá místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M.:

Rozšířená bezplatná právní pomoc nově již za 3 dny!

publikováno: 28.06.2018

Novela zákona o advokacii rozšiřuje od 1. července 2018 státem zajištěnou právní pomoc. Nemajetní žadatelé se po tomto datu mohou obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo právní služby. Novela pamatuje také na poradenství pro cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku.

I nemajetným by měl poskytnout právní pomoc profesionál

publikováno: 19.06.2018

Termín spuštění rozšířené bezplatné právní pomoci se blíží - od 1. července 2018 nabude účinnosti část zákona č. 258/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon o advokacii a který zakotvuje nový systém této bezplatné právní pomoci poskytované advokáty na základě určení Českou advokátní komorou (ČAK, Komora).

Pozvánka na 21. Sportovní hry české advokacie

publikováno: 28.05.2018

Česká advokátní komora pokračuje v pořádání úspěšné společenské sportovní akce a dovoluje si vás a vaše rodinné příslušníky co nejsrdečněji pozvat na 21. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER ČESKÉ ADVOKACIE zaměřených na sport, relaxaci a společenské setkání.

Boj o zachování mlčenlivosti skončil!

publikováno: 28.05.2018

Dobojováno, zatím! Je to na hranici snesitelnosti, ale jde alespoň o malé vítězství pro advokacii. Tak by se dal stručně charakterizovat a shrnout výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které přehlasovalo Senát a stvrdilo vládní novelu daňového řádu. Pro její přijetí dnes hlasovalo 123 poslanců z klubů ANO, Pirátů, SPD a KSČM. Proti přijetí hlasovali poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN i část sociálních demokratů. Do budoucna si však nedělejme iluzi, že nepřijdou ataky další…

K zápisům absolventů zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů

publikováno: 25.05.2018

VOLNÝ POHYB OSOB A POSTUPUJÍCÍ GLOBALIZACE SE SAMOZŘEJMĚ NEVYHÝBAJÍ A NEMOHOU VYHÝBAT ANI STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A ABSOLUTORIUM TÉ KTERÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ JIŽ V SOUČASNOSTI NENÍ NIČÍM VÝJIMEČNÝM ANI NEOBVYKLÝM. TENTO TREND SE TÝKÁ I STUDIA NA PRÁVNICKÝCH FAKULTÁCH V ZAHRANIČÍ ČI NA OBDOBNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁNÍ V OBORU PRÁVO, BYŤ STUDIUM PRÁVA V ZAHRANIČÍ ZAJISTÉ PŘINÁŠÍ SVÁ SPECIFIKA. NĚKTEŘÍ Z TAKOVÝCH ABSOLVENTŮ NÁSLEDNĚ ŽÁDAJÍ O ZÁPIS DO SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. POVAŽUJI TAK ZA VHODNÉ I NA TOMTO MÍSTĚ PŘIPOMENOUT PODMÍNKY PRO TAKOVÝ ZÁPIS.

Podání vysvětlení – nástroj (ne)spravedlivého trestního procesu?

publikováno: 21.05.2018

VĚDOM SI PRÁVNÍ ÚPRAVY, KOMENTÁŘOVÉ LITERATURY I SOUČASNÉ PRAXE SI DOVOLÍM PŘEDNÉST K DISKUSI NĚKTERÉ OTÁZKY VYVSTÁVAJÍCÍ PŘI APLIKACI PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, A TO Z PERSPEKTIVY OBHAJOBY, ALE I ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH ČI OSOB PODÁVAJÍCÍCH VYSVĚTLENÍ, TEDY Z POHLEDU NÁPLNĚ PRÁCE ADVOKÁTA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. AČ BUDU HOVOŘIT ZA SEBE, DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE OBDOBNÉ ZKUŠENOSTI BUDE MÍT ŘADA KOLEGŮ.

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 03.05.2018

Ve dnech 9. a 10. dubna se konala 8. schůze představenstva ČAK, o jejímž programu a závěrech přináší informace místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M.: