oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Změny v dani z přidané hodnoty u advokátních sdružení

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, změnil mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), a významně tak zasáhl do úpravy daně z přidané hodnoty u advokátních sdružení. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2017, poskytla však všem sdružením lhůtu pro přechod na novou úpravu nejpozději k 1. lednu 2019.

Advokát je advokát - i jako insolvenční správce

publikováno: 09.04.2018

Dne 22. a 23. března 2018 se konala 7. schůze představenstva ČAK. Představenstvo schválilo mj. záměr projektu zastřešení advokátů-insolvenčních správců Českou advokátní komorou. Člen představenstva a předseda odborné sekce pro insolvenční právo JUDr. Michal Žižlavský k tomu uvádí:

Představenstvo jednalo o dvou aktuálních novelách

publikováno: 05.03.2018

Připravované novelizace zákonů se zásadním dopadem do činnosti advokátů a našich klientů byly hlavní náplní schůze představenstva ČAK konané ve dnech 12. a 13. února 2018. Náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., k tomu uvádí:

Elektronická evidence tržeb u advokáta, 2. část

publikováno: 26.02.2018

V minulém článku jsme popisovali situace, kdy je potřeba evidovat tržby. V dnešním dílu poskytneme návod k samotné přípravě na evidenci tržeb. Pokud sami nepřijímáte tržby v hotovosti, platební kartou a obdobným způsobem, doporučujeme přečíst alespoň třetí část tohoto článku, kde rozebíráme varianty zastoupení. Přijímá-li advokát tržby/příjmy jménem svých klientů, bude se jej také týkat elektronická evidence.

NS k úpravě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie

publikováno: 21.02.2018

25 Cdo 1734/2016: Úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát - klient. Odpovědnost advokáta je v § 24 zákona o advokacii vymezena poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, resp. porušil svoji povinnost, kterou lze po něm s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin).

Právní pomoc, která možná není slyšet, ale vidět je určitě! Rozhovor s pražským advokátem Danem Zwiebem

publikováno: 16.02.2018

Vydavatelský dům Economia vyhlásil již podruhé výsledky právnického ocenění Pro bono & CSR 2017. Vítězné projekty vybrala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti a předsedy nejvyšších soudů, dále pak složená z notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.
Letošní ročník byl ve znamení originálních projektů, které pomáhají v právním poradenství a edukaci široké veřejnosti. Mezi čtyřmi oceněnými byl jediný samostatný advokát – JUDr. Dan Zwieb z Prahy, který chtěl na svém projektu poukázat i na to, že s povoláním právníka je dobře slučitelná také lektorská a dobrovolnická činnost. V tomto případě ji zasvětil právní pomoci neslyšícím ze společnosti Tichý svět, kde více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje – zdarma.
Ocenění pro pražského advokáta ministr spravedlnosti Robert Pelikán zdůvodnil „významem, který má odstraňování bariér v přístupu k právu a právní pomoci pro zdravotně postižené“.
Bulletin advokacie oceněnému advokátovi položil několik otázek.

Odešel JUDr. Milan Skalník

publikováno: 05.02.2018

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 4. února 2018 zemřel JUDr. Milan Skalník. Připomeňte si s námi tuto vzácnou osobnost české advokacie, právníka roku 2009 v oboru občanské právo, v posledním rozhovoru, který s ním pro knihu vzpomínek Nestoři české advokacie vedli Petr Toman a Ondřej Šebesta.

Cena Václava Mandáka

publikováno: 31.01.2018

Ocenění za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2017, Cenu Václava Mandáka, získal za příspěvek, nazvaný Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem, doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.