oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Velká reforma poradních orgánů ČAK

publikováno: 08.01.2018

Ve dne 18. a 19. prosince 2017 se sešlo představenstvo ČAK na své v pořadí již 4. schůzi po zářijovém sněmu ČAK. Věnovalo se mimo jiné reformě svých poradních orgánů, připravovaným legislativním změnám, které avizuje či již předložilo Ministerstvo spravedlnosti, a rozpočtu Komory na rok 2018. Náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., k tomu uvádí:

Aktuální otázky práva kapitálových společností

publikováno: 08.01.2018

Vážení advokáti, kolegové, dovolujeme se obrátit na Vás s žádostí o účast na grantovém projektu s názvem „Aktuální otázky práva kapitálových společností (s přihlédnutím ke stávající právní doktríně, judikatuře a praxi)“ vyhlášeného v rámci Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze. Rádi bychom, aby součástí projektu byla i anketní část, která by pomohla zacílit tento projekt praktickým směrem. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nám odpověděli na níže uvedené otázky, nebo alespoň na některé z nich. Případné odpovědi zasílejte, prosím, na e-mail: rkriz@expandia.com.

Advokát jako neadvokát? Nesmysl!

publikováno: 13.12.2017

Představenstvo ČAK se zabývalo problematikou jmenování advokáta jako hmotněprávního opatrovníka a upozornilo na jediný dosavadní judikát v této věci.

Průvodce novelou zákona o advokacii

publikováno: 04.12.2017

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii, kterou připravila a prosadila Česká advokátní komora. Novela nabyla účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou části věnované nové úpravě bezplatné právní pomoci, která nabude účinnosti až dnem 1. července 2018.

Nový civilní řád soudní

publikováno: 04.12.2017

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se konala 3. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se mj. zabývalo věcným záměrem nového civilního řádu soudního, který představilo Ministerstvo spravedlnosti. Člen představenstva JUDr. Michal Žižlavský k tomu uvádí:

Rekonstrukce a konsolidace poradních orgánů ČAK

publikováno: 06.11.2017

Ve dnech 9. a 10. října 2017 se konala 2. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se mj. zabývalo i otázkou rekonstrukce a konsolidace poradních orgánů ČAK. Místopředseda ČAK Mgr Robert Němec, LL.M., k tomu uvádí:

Pomůžeme vám připravit se na EET!

publikováno: 24.10.2017

V březnu 2018 přibude advokátům nová povinnost, a sice elektronicky evidovat platby, které přijímají především v hotovosti a kreditní kartou.

Jubilejním hrám české advokacie „odpískalo“!

publikováno: 05.10.2017

Jako každoročně patřil „svatováclavský víkend“, letos od 29. září do 1. října sportovním hrám české advokacie, které organizuje Česká advokátní komora za sponzorské podpory pojišťovací makléřské společnosti WI-ASS. Letos to bylo již po dvacáté!