oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Právní věty rozhodnutí schválené trestním kolegiem NS

publikováno: 18.12.2018

V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti Nejvyšší soud publikuje formou pravidelných tiskových zpráv na svých webových stránkách právní věty schválené trestním kolegiem i občanskoprávním a obchodním kolegiem.. Níže uvedené právní věty byly schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. prosince 2018.

Odborné články

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno v řízení o určení pravosti popřené směnečné pohledávky

autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
publikováno: 17.12.2018

exkluzivně Uplatnění směnečného nároku v jakémkoli soudním řízení má svá významná specifika. Naznačené zvláštnosti řízení vedených o zaplacení směnečného nároku se projevují i v řádně vedených incidenčních sporech vyvolaných popřením směnečné pohledávky; tyto spory lze z určitého pohledu považovat za téměř pikantní, neboť není zdaleka výjimečným jevem, že soudci rozhodující incidenční spory vedené o určení pravosti směnečné pohledávky neberou v potaz esenciální povahu směnečných pohledávek a rozložení základních procesních břemen (břemena tvrzení a důkazního břemena) posuzují způsobem, který atakuje samotnou podstatu směnečného práva.

Stát jako nevděčný klient advokáta

autor: JUDr. Marie Rychtářová a Mgr. Hana Jandová
publikováno: 14.12.2018

exkluzivně Je-li účastníku, kterému je přiznáno částečné osvobození od soudních poplatků, nebo pro to splňuje předpoklady pouze částečně, ustanoven k ochraně jeho zájmů zástupce (advokát), vznikají v praxi problémy s tím, jak naložit s tou částí jeho odměny a náhrady hotových výdajů, v jehož rozsahu účastníku nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, nebo pro to nesplňuje předpoklady. V následujícím článku autorky nastiňují různé přístupy v praxi soudů s odkazy na relevantní judikaturu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

31. 8. 2012 | Sbírka: 288/2012 | Částka: 101/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
celý článek...
30. 8. 2012 | Sbírka: 258/2012 | Částka: 1051/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
celý článek...
Produktovody a věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb., vázne při splnění podmínek uvedených v elektrizačním zákonu věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.
celý článek...
Věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti a vládního nařízrní
celý článek...
KNIHKUPECTVÍ PRO ADVOKÁTY
book 1
Evropská úmluva o lidských právech
399 Kč
book 2
Pojem osoby v právu
399 Kč

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
Tato stránka slouží pro generování kalendáře. Prosím, vyčkejte úplného načtení sránky - pak můžete toto okno zavřít.