oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Luhačovice – po 100 letech opět místem setkání představitelů advokacie

publikováno: 22.09.2018

Se stoletým výročím republiky, které si letos připomínáme, je úzce spjata i samostatnost advokacie, která přispěla k základům státnosti. Byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně po vzniku nového státu zahájili vzájemnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů. Jejich vzájemné konzultace navazující na říjnové události roku 1918 vyústily koncem téhož roku v setkání advokátů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Luhačovicích, jež se stalo základem nové národní podoby a konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie.

Odborné články

The 100-Year Evolution of the Legal Profession in Ukraine in More Detail

autor: prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně At certain stages of civilizational development, resolving various conflicts, disputes and disagreements that accompany the whole history of mankind results in involving individuals who specialize in the representation of third party interests. This representation is referred to as practice of law. While some elements of these professional activities date back to Ancient Greece and Ancient Rome, the bar as an institution is a relatively new phenomenon in Ukraine that started to grow rapidly in the middle of the 19th century.

Ženská stopa v české advokacii

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 24.09.2018

exkluzivně Příspěvek pro konferenci o dějinách advokacie v Luhačovicích, 21. září 2018.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

31. 8. 2012 | Sbírka: 288/2012 | Částka: 101/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
celý článek...
30. 8. 2012 | Sbírka: 258/2012 | Částka: 1051/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
celý článek...
Produktovody a věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb., vázne při splnění podmínek uvedených v elektrizačním zákonu věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.
celý článek...
Věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti a vládního nařízrní
celý článek...
KNIHKUPECTVÍ PRO ADVOKÁTY
book 1
Evropská úmluva o lidských právech
399 Kč
book 2
Pojem osoby v právu
399 Kč

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
Tato stránka slouží pro generování kalendáře. Prosím, vyčkejte úplného načtení sránky - pak můžete toto okno zavřít.