>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

SOUČASNÉ MEDIÁLNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na seminář SOUČASNÉ MEDIÁLNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK lektorky JUDr. Heleny Chaloupkové, specialistky na tiskový a autorský zákon.

Místo konání: Literární noviny, Korunní 104, budova D, 3. p, Praha 10-Vinohrady.

Datum a čas: sobota 26. dubna. 2014, od 10:00 do 16:00 hod.

Témata:

 - Aktuální otázky svobody projevu v hromadných sdělovacích prostředcích (právní  úprava) - tisk, rozhlas, televize, nová média

- Odpovědnost za obsah šířených informací

- Kolize mezi svobodou projevu a právy druhých osob, zejména z pohledu právní úpravy v rámci nového občanského zákoníku

-Klíčové otázky posuzování obsahu informací publikovaných ve sdělovacích prostředích: rozdíl mezi skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy, prokázání pravdivost skutkových tvrzení. Výkon práva kritiky. Věci veřejného zájmu a osoby veřejného zájmu.Ochrana soukromí.

-Přebírání informací a zpráv. Ochrana zdroje informací. Diskusní fóra a odpovědnost

-Ochrana práv právnických osob. Prostředky ochrany osobnostních práv. Právo na odpověď a dodatečné sdělení.

Kurzovné činí 1990 Kč, pro členy České advokátní komory 1700,- Kč a zahrnuje i občerstvení a oběd. Máte-li o účast na tomto semináři zájem, vyplňte prosím připojenou přihlášku a zašlete jako přílohu e-mailu na adresu info@litakademie.cz

Těšíme se na setkání v Literárních novinách.

S pozdravem
Mgr. Bohumil Práchenský, jednatel
Akademie Literárních novin, spol. s r. o.