>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Šachový turnaj „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA“

SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA
v spolupráci s partnermi organizuje

odborný seminár pri príležitosti prijatia prvého zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii
a
VI. ročník medzinárodného šachového turnaja
„ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA“

Ad honorem JUDr. Júliusa Kozmu


26.  a  27.  apríla 2013 vo  veľkej zasadačke SAK, Kolárska 4 v Bratislave
Účastníkmi môžu byť advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia, študenti právnických fakúlt a iné právnické povolania a pozvaní hostia. Právo účasti majú registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Prihlášky posielajte do 2. apríla 2013.

Kontakt: Katarína Marečková
Tel: 00421-2-204 227 28   ·  Fax: 00421-2-529 61 554
E-mail: mareckova@sak.sk 

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvýkrát, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Hosťom z Českej republiky tento rok ponúkame možnosť návštevy predstavenia činohry v Novej budove Slovenského národného divadla, Pribinova 17. V sobotu 27. apríla 2013 hrá Slovenské národné divadlo dve predstavenia: „Matkina guráž“ (Štúdio) (viac informácií: http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=matkina_guraz) a „Aj kone sa strieľajú“ (Sála činohry) (viac informácií:  http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=2b_aj_kone_sa_strielaju).

Záujem o konkrétne predstavenie a počet lístkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Každému registrovanému účastníkovi šachového turnaja z Českej republiky hradí lístok do divadla Slovenská advokátska komora, cenu za príslušný počet lístkov vyznačený v záväznej prihláške za sprievodné osoby si každý účastník zaplatí sám pri registrácii na turnaj k rukám Mgr. Marečkovej.