>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum

22. – 23. novembra 2013, Trnava

Hlavná téma: Pracovné právo - prístup slovenských a českých podnikateľov, živnostníkov a zamestnancov na pracovný trh Nemeckej spolkovej republiky.

Čiastkové témy:

Slovenská advokátska komora je od roku 2011 členom Nemecko-česko-slovenského advokátskeho fóra. Tento rok sa podujatie zamerané na výmenu vzájomných poznatkov a praktických skúseností z jednotlivých právnych odvetví s kolegami z Česka a Nemecka s akcentom na rozmer cezhraničnej spolupráce prvý raz uskutoční na Slovensku. Reagujúc na požiadavky prednesené na regionálnych stretnutiach so slovenskými advokátmi sa predsedníctvo komory rozhodlo presunúť túto aktivitu do historickej Trnavy. Dôvodom výberu pracovného práva ako nosnej témy je sprístupnenie pracovného trhu v Nemecku pre slovenské a české subjekty. Jednotlivé témy odprezentujú prednášatelia zo všetkých partnerských komôr s možnosťou následnej širšej diskusie. Na fóre bude zabezpečené simultánne tlmočenie z nemeckého jazyka. Informácie o prípadných zmenách tém a o organizačných náležitostiach budú zverejnené v komunikačných prostriedkoch komory po sfinalizovaní programu a personálnom obsadení prednášok.

Bližšie informácie: Mgr. Lucia Lackovičová (odbor medzinárodných vzťahov),
+421 2 204 227 44, lackovicova@sak.sk.