>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Mezinárodní právo soukromé a procesní - základní principy

Termín

11.12.2013 09:00 - 11.12.2013 12:00

Místo

Kleinův palác, Brno, nám. Svobody 84/15

Lektoři

Trávníčková Simona, JUDr.

Obsah

Seminář se věnuje základním principům úpravy v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního – kolizní a procesní řešení vztahů s mezinárodním prvkem (způsoby úpravy, vztahy pramenů, použitelnost pramenů, role evropského práva v mezinárodním právu soukromém a procesním, možnosti pomoci v přeshraničních vztazích, konkrétní nástroje EU ke snazší orientaci ve vztazích s mezinárodním prvkem). Seminář je veden prakticky – na konkrétních příkladech trénují účastníci semináře základní mechanismy řešení kolizí vnitrostátních, evropských a mezinárodních pramenů práva (jak zjistit, který z platných a účinných předpisů na konkrétní případ použít) s cílem naučit se a procvičit si principy uvažování o vztazích s mezinárodním prvkem. Na seminář je třeba si s sebou přinést ZMPS, nový zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, nařízení Brusel I, nařízení Řím I, Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Informace

Seminář je započitatelný za jeden polodenní seminář volitelný.