>
oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Mezinárodní konference „From Eastern Partnership to the Association – the Great Debate“

Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „From Eastern Partnership to the Association – the Great Debate“.

Konference bude probíhat ve dnech 17. až 18. června 2013 v Černínském paláci v Praze (velký sál, Loretánské nám. 5, Praha 1). Konference je závěrečným výstupem multilaterálního výzkumného projektu Jean Monnet poskytnutého Evropskou komisí s názvem „Eastern partnership and Its Prospects with a View of Legal Approximation, Rule of Law and Human Rights“. Uvedený projekt je realizován mezinárodním týmem vědců v rámci konsorcia 4 evropských univerzit z České republiky (doc. Naděžda Šisková, Univerzita Palackého v Olomouci - koordinátorka), Německa (prof. Peter-Christian Müller-Graff, Univerzita v Heidelbergu), Ukrajiny (doc. Roma Petrov, Kyjev-Mohyla Univerzita v Kyjevě) a Slovenska (doc. Vlasta Kunová, Univerzita Komenského v Bratislavě).

Pražská konference navazuje na předchozí vědecké diskuse uspořádané v rámci uvedeného projektu včetně workschopu v Bratislavě (organizovaného Univerzitou Komenského v květnu 2012) a konference v Kyjevě (pořádanou Kyjev-Mohyla Univerzitou v říjnu 2012).

Konference, jež se bude konat v Praze, je koncipována jako významné fórum pro výměnu názorů a formulaci závěrů týkajících se aktuálních problémů  a budoucích perspektiv Východního partnerství.

Konference se zúčastní akademici z členských států Evropské unie a států Východního partnerství. Očekává se rovněž participace zástupců Soudního dvora Evropské unie a Evropské komise, členů diplomatického sboru z členských států a států Východního partnerství a reprezentantů občanského sektoru.

Jednacími jazyky konference budou angličtina, čeština a ruština (simultánní překlad je zajištěn).

S velkým potěšením si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tomto mezinárodním fóru.

První den konference je zakončen slavnostní recepcí, na kterou jsou účastníci konference srdečně zváni.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte mailem na adrese: ondrej.hamulak@upol.cz.
S ohledem na omezenou kapacitu míst prosím potvrďte svoji účast nejpozději do 13. června 2013.

Těšíme se na Vaší účast

 

Se srdečným pozdravem

Doc. JUDr. Naděžda Šisková, Ph.D.
Vedoucí katedry evropského práva PF UP v Olomouci
Jean Monnet profesorka v oboru evropského práva
Předsedkyně České asociace pro evropská studia