Zpravodaj k aktuální judikatuře Evropského soudu pro lidská práva


publikováno: 10.04.2015

Zpravodaj, který je připravován ve spolupráci s Ústavním soudem, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Kanceláři veřejného ochránce práv, je určen především soudcům, státním zástupcům, advokátům, státním úředníkům, ale i širší veřejnosti. 

Cílem Zpravodaje je zpřístupnit judikaturu štrasburského soudu, která je z velké části dostupná pouze v anglickém nebo francouzském jazyce, ale která závazným způsobem vykládá Evropskou úmluvu o lidských právech, a je tak pro Českou republiku závazná. 

Zpravodaj je elektronickým čtvrtletníkem a obsahuje anotace nejvýznamnějších aktuálních rozsudků štrasburského soudu, které jsou přehledně členěny podle oblastí, jichž se jednotlivé rozsudky týkají. 

Archiv všech čísel Zpravodaje, jenž vychází od roku 2013, lze konzultovat zde. K odběru Zpravodaje, který je bezplatný, je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz. 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce