oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ze světa práva

CCBE Info: Zaměřeno na evropské advokáty

publikováno: 05.04.2018

V newsletteru CCBE Info vznikla nová rubrika, která uvádí sérii článků zaměřujících se na evropské advokáty, kteří se významně zasloužili a stále zasluhují o ochranu základních práv. Hned první článek této rubriky se CCBE rozhodla věnovat výjimečné práci a mimořádné kariéře advokátky paní JUDr. Dagmar Burešové z České republiky.

Nový zdroj mezinárodních informací

publikováno: 29.03.2018

Máte zájem o mezinárodní aktivity, vzdělávací akce a stáže, které ČAK pořádá, ať už v zahraničí nebo na domácí půdě? Chcete mít veškeré informace k dispozici přehledně a pohodlně na jednom místě?

Právnická fakulta UK zve na konferenci o sdílené ekonomice a deliktech

publikováno: 28.03.2018

Tato mezinárodní konference, která se bude konat 7. června 2018, je již druhou v pořadí v projektu Specifického vysokoškolského výzkumu zaměřeného na problematiku sdílené ekonomiky. Po úvodní diskusi nad tématem, která byla otevřena na loňské konferenci Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? a která byla dále vedena v průběhu roku i na jiných diskusních fórech a v rámci odborného tisku, je pro letošní rok cílem organizátorů věnovat se v podrobnostech dílčím aspektům zkoumané problematiky.

Dopis předsedy ČAK poslancům: Odhlasujete protiústavní zásah do zákonem stanovené advokátní mlčenlivosti

publikováno: 19.03.2018

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
pokud se na Vás touto cestou obracíme, vězte, že tak činíme výjimečně a pouze z důvodu hrubého znepokojení, vyvolaného doporučením rozpočtového výboru imputovat v rámci transpozice směrnice EU DAC5 do daňového řádu takové rozšíření pravomocí finanční správy, jež by znamenalo protiústavní zásah do zákonem stanovené advokátní mlčenlivosti.

MeToo pohledem práva

publikováno: 19.03.2018

Česká advokátní komora je partnerem projektu Stálé konference českého práva, který zařadil do svého programu téma více než aktuální. V pátek 16. března 2018 se v historických prostorách pražského Karolina uskutečnilo sympozium Právní aspekty MeToo. O akci projevili nebývalý zájem nejenom advokáti, jichž se spolu se soudci a dalšími odborníky zúčastnila takřka stovka, ale reportáže z akce průběžně vysílala i řada médií. Odborná právnická setkání obvykle nevzbudí v obecné veřejnosti příliš zájmu, tentokrát tomu však bylo jinak. Před zahájením před budovou demonstrovaly genderové aktivistky, jimž se mj. nelíbilo, že mezi diskutujícími nejsou oběti sexuálního obtěžování a že účast na sympoziu byla zpoplatněna částkou 600 korun. Patrně nepochopily, že jde o akci odbornou a že fenomén MeToo už natolik změnil vnímání vztahů mezi muži a ženami a charakter jejich vzájemných kontaktů, že se jeho dopady musí zabývat právnická i jiná profesionální veřejnost.

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 13.03.2018

Právě vychází letošní 3. číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 12.03.2018

Vážení čtenáři,
také Vám připadá, že jsme se v novém roce ještě ani pořádně nestačili rozkoukat a už tu budou Velikonoce? Večery se sice krátí, ale volná chvilka na přečtení nového čísla Bulletinu advokacie by se mohla najít. Zvlášť když je v něm hned několik lákavých a zajímavých materiálů.

Konec nedorozumění při poskytování právních služeb ve věznicích

publikováno: 08.03.2018

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR informovalo Českou advokátní komoru o svém interním nařízení, kterým se stanoví postup vazebních věznic a věznic v souvislosti s poskytováním právních služeb obhájců a advokátů obviněným, odsouzeným nebo chovancům.