oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ze světa práva

Modrá sbírka NS vychází jako Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

publikováno: 02.04.2019

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer vychází letošní první číslo tzv. modré sbírky Nejvyššího soudu, nově nazvané Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi.

Soudy loni uložily peněžité tresty za 317 mil. Kč, dosud nejvíce

publikováno: 02.04.2019

Větší podpora ukládání peněžitých trestů je téma, o kterém se v poslední době diskutuje čím dál tím častěji. Podle ministerstva spravedlnosti dosavadní praxe ukázala, že peněžité tresty nejsou ukládány v dostatečné míře, i když by u řady trestných činů, zejména nižší společenské škodlivosti, mohly být trestem více než vhodným.

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě hledá rodinně právní advokáty

publikováno: 01.04.2019

Nadace Naše dítě již 25 let pomáhá dětem a je jednou z nejrespektovanějších neziskových organizací v České republice. Nyní nadace potřebuje nové pomocníky, a to zejména z řad specialistů na rodinné právo.

Česko působí ve dvacítce společných vyšetřovacích týmů

publikováno: 30.03.2019

Čeští policisté a státní zástupci aktuálně pracují ve dvacítce společných vyšetřovacích týmů s jinými státy. Jedním z nich je například skupina, v níž Češi s polskými kolegy objasňují prosincový tragický výbuch v dole ve Stonavě na Karvinsku. Nejčastěji Česko využívá tento typ justiční spolupráce se Slovenskem, významná je ale i kooperace s Německem a Velkou Británií.

Do advokátního nebe odešel další z nestorů advokacie - JUDr. Jindřich Skácel

publikováno: 28.03.2019

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že nás 27. března 2019 navždy opustil další z nestorů advokacie JUDr. Jindřich Skácel. Narodil se 30. 11. 1937 v Olomouci jako syn československého legionáře, mnohokrát vyznamenaného nejen prezidentem T. G. Masarykem. Byl brněnským patriotem a milovníkem latinských citátů. Vtipným vypravěčem groteskních kauz, sportovcem, atletem, oblíbeným kolegou i šéfem. V advokacii působil úctyhodných 55 let. Připomeňme si jej posledním rozhovorem, který s ním pro knihu vzpomínek Nestoři české advokacie před třemi lety vedli Petr Toman a Ondřej Šebesta.

Prezident a senát musí navrhnout další adepty na zástupce ombudsmanky

publikováno: 28.03.2019

Sněmovna neschválila setrvání Stanislava Křečka ve funkci zástupce veřejného ochránce práv, nenahradila jej však ani právničkou Markétou Seluckou. Doktor Křeček tedy zatím ve funkci zůstane, dokud slib nesloží nový zástupce. Hlava státu i horní komora Parlamentu tak budou muset navrhnout poslancům další adepty.

Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“

autor: JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
publikováno: 27.03.2019

exkluzivně Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy tradičně pořádá v březnu velkou mezinárodní konferenci věnovanou střídavě otázkám trestního práva hmotného nebo trestního práva procesního. V roce 2018 bylo zvoleno téma Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces, letos tedy bylo zvoleno téma hmotněprávní. Vzhledem k tomu, že v únoru tohoto roku uplynulo již 10 let od platnosti zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, uskutečnila se konference právě na téma „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“.

Mediátor roku 2019 má za sebou úspěšnou premiéru

publikováno: 26.03.2019

Dne 25. března 2019 se konalo diskuzní a společenské setkání, které uspořádaly na půdě Vysoké školy CEVRO Institut společně Centrum pro řešení sporů s. r. o. a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.cz., a to pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. Partnerem akce byla i Česká advokátní komora.