oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Neplatné a zdánlivé (nicotné) skončení pracovního poměru - rozdíly

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.01.2018

exkluzivně Právní úprava skončení pracovního poměru patří k nejsložitějším částem zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce). V advokátní praxi se spory z této oblasti objevují velice často a jejich řešení mnohdy není jednoznačné. Určité nejasnosti přinesl i nový občanský zákoník č. 89/2012 (dále jen o. z.), zejména ve vymezení pojmu „právní jednání“, a to uvedením, že se k formám ústního právního jednání nepřihlíží.

Vyšší příspěvky zaměstnavatelům a podpora v nezaměstnanosti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.01.2018

exkluzivně Mohli bychom se domnívat, že zvyšování průměrné mzdy má vliv jen na růst koupěschopnosti obyvatel a zvyšování spokojenosti lidí. V některých případech může ovlivňovat i příspěvky zaměstnavatelům při zaměstnávání občanů, podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci i odvodech. Je to zejména v případech, kdy není možné vzít za základ číselné hodnoty z pracovněprávní oblasti týkající se průměrných výdělků zaměstnanců.

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

publikováno: 15.11.2017

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., dne 15. listopadu 2017 představili teze k novému občanskému soudnímu řádu, který bude moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Na nových pravidlech se bude vůbec poprvé podílet i veřejnost na zvlášť vytvořené webové stránce.

Novela zákona o advokacii publikována ve Sbírce zákonů!

publikováno: 18.08.2017

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii, kterou připravila a prosadila Česká advokátní komora.

K novele zákona o advokacii z pohledu advokátních zkoušek

publikováno: 02.08.2017

Záhy po schválení novely zákona o advokacii se objevily mnohé dotazy advokátních koncipientů – kdy budou zveřejněny okruhy otázek, případně od kterého okamžiku bude postupováno podle nové úpravy.

Senát schválil novelu zákona o advokacii

publikováno: 25.07.2017

Senátem prošla novela zákona o advokacii, která vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje nově podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření, a rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc.

Novela zákona o zaměstnanosti přináší několik zásadních změn

publikováno: 20.07.2017

Novela zákona o zaměstnanosti, kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přináší největší změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, ale týká se i plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a v neposlední řadě poskytuje vyšší ochranu zaměstnancům – konkrétně jejich soukromí a také při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Účinnost novely insolvenčního zákona od 1. července 2017

publikováno: 30.06.2017

Poté, co byl zákon č. 64/2017 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) publikován v březnu tohoto roku ve Sbírce listin, nyní nabývá účinnosti. Cílem dlouho diskutované novely insolvenčního zákona je především posílení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení. Novela insolvenčního zákona si podle důvodové zprávy klade za cíl přiblížit výkon činnosti insolvenčního správce dlužníkům, úsporu nákladů insolvenčního správce a dlužníka a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců podle požadavků trhu. Přijatá úprava reaguje na aktuální situaci v oblasti oddlužení a měla by vést ke zkvalitnění insolvenčních řízení, jakož i k potírání nekalých a korupčních praktik, na které v mnohých případech poukazovala praxe. Zákonem č. 64/2017 Sb. se mění zákon č. 182/2006 Sb.