oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost ve sněmovně neprošel!

publikováno: 21.03.2018

Poslanci dne 21. března 2018 po bouřlivé debatě při třetím čtení novely daňového řádu neschválili pozměňovací návrh poslance Pirátů Jakuba Michálka, podle něhož by advokáti museli prozradit českým daňovým orgánům jména svých klientů podezřelých z daňových úniků přesahujících 500 tisíc korun.

Novela ZOK v připomínkovém řízení

publikováno: 02.03.2018

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do zkráceného připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích a některé další zákony.

Zaměstnanec má právo na informace

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 26.02.2018

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace, např. prostřednictvím odborové organizace. Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích.

Zastřený pracovněprávní vztah a nelegální práce

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.02.2018

exkluzivně Občanský zákoník (dále o. z.) č. 89/2012 Sb., nahradil řadu let používaný legislativní pojem „právní úkon“ nově jako „právní jednání.“ Nedefinuje tento legislativní výraz obecným vymezením, ale uvedením, co z takového jednání vyplývá. Podle § 545 o. z. právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

publikováno: 18.01.2018

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu a nyní zveřejnilo jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Vláda schválila úpravy Ministerstva spravedlnosti ČR v oddlužení i zákonu o znalcích

publikováno: 17.01.2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích z dílny Ministerstva spravedlnosti. Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.

Neplatné a zdánlivé (nicotné) skončení pracovního poměru - rozdíly

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.01.2018

exkluzivně Právní úprava skončení pracovního poměru patří k nejsložitějším částem zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce). V advokátní praxi se spory z této oblasti objevují velice často a jejich řešení mnohdy není jednoznačné. Určité nejasnosti přinesl i nový občanský zákoník č. 89/2012 (dále jen o. z.), zejména ve vymezení pojmu „právní jednání“, a to uvedením, že se k formám ústního právního jednání nepřihlíží.

Vyšší příspěvky zaměstnavatelům a podpora v nezaměstnanosti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.01.2018

exkluzivně Mohli bychom se domnívat, že zvyšování průměrné mzdy má vliv jen na růst koupěschopnosti obyvatel a zvyšování spokojenosti lidí. V některých případech může ovlivňovat i příspěvky zaměstnavatelům při zaměstnávání občanů, podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci i odvodech. Je to zejména v případech, kdy není možné vzít za základ číselné hodnoty z pracovněprávní oblasti týkající se průměrných výdělků zaměstnanců.