oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Maření spravedlnosti se stane trestným činem

publikováno: 05.12.2018

Vědomé předkládání falešných nebo pozměněných důkazů bude nově trestným činem maření spravedlnosti, stejně jako třeba navádění ke křivé výpovědi či obvinění. Soudy za toto provinění budou moci uložit až deset let vězení. Změnu přináší novela trestního zákoníku, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Prezident stvrdil změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

publikováno: 05.12.2018

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Prezident Miloš Zeman dnes podepsal poslaneckou novelu, podle níž se bude za okamžik zdanitelného plnění považovat zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo.

Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí

publikováno: 05.12.2018

Poslanci schválili nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nový zákon především zavádí přípustné výjimky z evropských pravidel. Maximální sankci za porušení zákona norma ponechává na deseti milionech korun, horní sazbu pokut pro malé obce poslanci omezili na 15 000 korun.

Lektoři AKADEMIE HAVEL & PARTNERS jsou autory nejrozsáhlejšího komentáře k závazkům ze zákona

publikováno: 07.11.2018

Filip Melzer a Petr Tégl, působící jako Of Counsel HAVEL & PARTNERS a lektoři její vzdělávací AKADEMIE, jsou hlavními autory velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, jehož IX. svazek právě vydalo nakladatelství Leges. Ten je věnovaný závazkům z deliktů a jiných právních důvodů upravených v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894 – 3014. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona.

Novela insolvenčního zákona

publikováno: 26.10.2018

Zákonodárci dnes 26. října 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Za jeden z důležitých prvků procesu oddlužení je vnímána aktivizace dlužníka a náprava jeho nezodpovědného přístupu. Návrh nyní míří do Senátu.

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů doplněné komentářem ČAK

publikováno: 22.10.2018

Dne 11. dubna 2018 představila Evropská komise balíček „New Deal for Consumers“ sestávající z návrhů dvou směrnic a sdělení, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele. Jak tento návrh uvádí, globalizace a digitalizace přinesly spotřebitelům i obchodníkům v EU značné přeshraniční hospodářské výhody.

Sněmovna schválila nový trestný čin maření spravedlnosti

publikováno: 19.09.2018

Sněmovna ve středu 19. září 2018 schválila ve třetím čtení hlasy 114 poslanců ku 35 novelizaci trestního zákoníku a trestního řádu, která mimo jiné zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti. Představenstvo České advokátní komory vyvinulo velké úsilí o změnu původního návrhu Ministerstva spravedlnosti, což se nakonec dílčím způsobem podařilo.

Poslanci schválili změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

publikováno: 11.09.2018

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, zřejmě změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila novelu skupiny poslanců ODS, ČSSD a ANO, aby se za okamžik zdanitelného plnění považoval zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha, která se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo, nyní zamíří k posouzení do Senátu.