oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Zaměstnanec má právo na informace

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 26.02.2018

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace, např. prostřednictvím odborové organizace. Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích.

Zastřený pracovněprávní vztah a nelegální práce

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.02.2018

exkluzivně Občanský zákoník (dále o. z.) č. 89/2012 Sb., nahradil řadu let používaný legislativní pojem „právní úkon“ nově jako „právní jednání.“ Nedefinuje tento legislativní výraz obecným vymezením, ale uvedením, co z takového jednání vyplývá. Podle § 545 o. z. právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

publikováno: 18.01.2018

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu a nyní zveřejnilo jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Vláda schválila úpravy Ministerstva spravedlnosti ČR v oddlužení i zákonu o znalcích

publikováno: 17.01.2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích z dílny Ministerstva spravedlnosti. Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.

Neplatné a zdánlivé (nicotné) skončení pracovního poměru - rozdíly

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.01.2018

exkluzivně Právní úprava skončení pracovního poměru patří k nejsložitějším částem zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce). V advokátní praxi se spory z této oblasti objevují velice často a jejich řešení mnohdy není jednoznačné. Určité nejasnosti přinesl i nový občanský zákoník č. 89/2012 (dále jen o. z.), zejména ve vymezení pojmu „právní jednání“, a to uvedením, že se k formám ústního právního jednání nepřihlíží.

Vyšší příspěvky zaměstnavatelům a podpora v nezaměstnanosti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.01.2018

exkluzivně Mohli bychom se domnívat, že zvyšování průměrné mzdy má vliv jen na růst koupěschopnosti obyvatel a zvyšování spokojenosti lidí. V některých případech může ovlivňovat i příspěvky zaměstnavatelům při zaměstnávání občanů, podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci i odvodech. Je to zejména v případech, kdy není možné vzít za základ číselné hodnoty z pracovněprávní oblasti týkající se průměrných výdělků zaměstnanců.

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

publikováno: 15.11.2017

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., dne 15. listopadu 2017 představili teze k novému občanskému soudnímu řádu, který bude moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Na nových pravidlech se bude vůbec poprvé podílet i veřejnost na zvlášť vytvořené webové stránce.

Novela zákona o advokacii publikována ve Sbírce zákonů!

publikováno: 18.08.2017

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii, kterou připravila a prosadila Česká advokátní komora.