oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

ÚS rozhodl: Velké obchody nadále zůstanou o některých svátcích zavřené

publikováno: 13.03.2019

Velké obchody nadále zůstanou o některých svátcích zavřené. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Porušení zákazu ve vymezené dny může Česká obchodní inspekce pokutovat jako správní delikt až pěti miliony korun.

NSS: Odejmutí licence ČNB záložně WPB platí

publikováno: 12.03.2019

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil dne 21. února 2019 rozsudek, kterým Městský soud v Praze v červnu 2018 zrušil rozhodnutí bankovní rady České národní banky o odejmutí licence družstevní záložně WPB Capital. Věc bude znovu projednávat Městský soud v Praze, který bude právním názorem NSS vázán.

Vrchní soud zpřísnil muži trest za týrání rodiny

publikováno: 11.03.2019

Olomoucký vrchní soud dnes zpřísnil čtyřiačtyřicetiletému muži ze Vsetínska trest za dlouhodobé týrání své partnerky a dvou dětí z 5,5 na osm let. Odsouzen je za tři trestné činy, trest si vykonává v nejpřísnějším typu věznice. Odvolací soud tak vyhověl žalobci, který trest ve výši 5,5 roku považoval za nepřiměřeně mírný. Obhajoba naopak žádala zproštění, protože podle ní pro psychické i fyzické týrání nejsou důkazy. Muž podle rozsudku svou rodinu týral sedm let, děti si z chování otce odnesly posttraumatickou poruchu.

ÚS odložil vykonatelnost verdiktu o šesti jihočeských rybnících

publikováno: 11.03.2019

Ústavní soud (ÚS) odložil vykonatelnost verdiktu jihočeského krajského soudu, podle kterého muselo Rybářství Třeboň vrátit státu šest rybníků a další pozemky z někdejšího církevního majetku. Odklad potrvá do rozhodnutí o ústavní stížnosti podniku. ÚS to zdůvodnil například hrozbou hospodářských ztrát, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.

Soud rozhodl, že stát nemusí církvi vydat Květnou zahradu v Kroměříži

publikováno: 07.03.2019

Okresní soud v Kroměříži rozhodl o tom, že stát nemusí církvi vydat kroměřížskou Květnou zahradu figurující na seznamu světového dědictví UNESCO. Zamítl tak žalobu olomouckého arcibiskupství, které tvrdí, že zahrada tvoří funkční celek s kroměřížským zámkem a Podzámeckou zahradou. Církev je získala v rámci majetkového vyrovnání v roce 2015. Podle soudkyně Jany Ivánkové však může Květná zahrada fungovat samostatně. Rozsudek není pravomocný. Olomoucké arcibiskupství zváží další právní kroky.

NS vyhlašuje své rozsudky na elektronické úřední desce na webu

publikováno: 07.03.2019

Vyhlašování rozsudků na elektronické úřední desce soudu na webových stránkách www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od 1. 2. 2019 novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali.

SD EU zrušil rozsudek Tribunálu i rozhodnutí Komise o odmítnutí registrace EOI

publikováno: 07.03.2019

Podle Smlouvy o EU se může nejméně milion občanů Unie pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila unijnímu normotvůrci návrh k přijetí právního aktu pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa, dále jen EOI“). Před zahájením sběru požadovaného počtu podpisů musí organizátoři EOI zaregistrovat u Komise, která přezkoumá zejména její předmět a cíle. Komise může odmítnout EOI zaregistrovat mimo jiné tehdy, jestliže její předmět spadá zjevně mimo rámec jejích pravomocí na předložení návrhu právního aktu unijnímu normotvůrci.

ÚS k běhu promlčecí doby v řízení o náhradě škody na zdraví

publikováno: 07.03.2019

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí podle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.