oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Vnučka výtvarníka Milera nemá licenci ke Krtečkovi, potvrdil soud

publikováno: 25.03.2019

Smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s populární pohádkovou postavičkou Krtečkem, je neplatná. Potvrdil to dnes pražský vrchní soud. Odvolací senát tak dal za pravdu správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Rozhodnutí je pravomocné.

NS zamítl dovolání AMÁDEUS REAL a. s. vůči žalovanému městu Ostrava

publikováno: 22.03.2019

Akciová společnost AMÁDEUS REAL se žalobou domáhala náhrady škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení v celkové částce 1.580.419,04,- Kč s příslušenstvím, které jí měly vzniknout zmařením plánovaného projektu polyfunkčního komplexu OC Ostravica na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava podle AMÁDEUS REAL pro realizaci projektu neposkytlo smluvenou součinnost, když Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 19. 1. 2011 neudělila (nový) souhlas s umístěním stavby. Dovoláním žalobkyně napadla rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2017, který žalobu zamítl a přiznal žalovanému statutárnímu městu Ostrava náhradu nákladů před soudem první instance i soudem odvolacím.

ÚS k poučovací povinnosti u dovolání

publikováno: 20.03.2019

Výjimka z poučovací povinnosti soudu ohledně některých obsahových náležitostí dovolání není protiústavní.

SD EU k přemístění žadatele o azyl do jiného členského státu

publikováno: 19.03.2019

Žadatele o azyl lze přemístit do členského státu, který je obvykle příslušným k posouzení jeho žádosti nebo který mu již doplňkovou ochranu udělil, ledaže by v něm byl kvůli předvídatelným životním podmínkám osob požívajících mezinárodní ochrany vystaven situaci silné materiální deprivace, jež je v rozporu se zákazem nelidského či ponižujícího zacházení. Nedostatky systému sociálního zabezpečení dotčeného členského státu samy o sobě nestačí ke konstatování existenci rizika takového zacházení.

Další nález ÚS k možnosti prolomení blokačního ustanovení zákona o půdě

publikováno: 19.03.2019

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soud a rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci a Okresního soudu v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu zakotvené v č. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo stěžovatele vlastnit majetek zakotvené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

ÚS: Justice musí zajistit cizincům řádné tlumočení trestního příkazu

publikováno: 19.03.2019

Soudy mají povinnost zajistit cizincům řádné tlumočení trestního příkazu a srozumitelně je poučit o možnosti podat opravný prostředek.

Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem NS

publikováno: 19.03.2019

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. března 2019.

SD EU zamítl žalobu Komise proti ČR kvůli směsi Geobal

publikováno: 15.03.2019

Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě její přepravy jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí.