oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Pojem „manžel nebo manželka“ zahrnuje pro účely svobody pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků i manžela či manželku stejného pohlaví

publikováno: 11.01.2018

I když se členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda povolí manželství pro osoby stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana Unie tím, že jeho manželi nebo manželce stejného pohlaví, se státní příslušností země mimo Evropskou unii, odmítnou udělit právo trvalého pobytu na svém území.

Územní rezerva může představovat zásah do vlastnického práva, který je třeba vlastníkovi pozemku nahradit

publikováno: 09.01.2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 5, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nařízení Řím III neurčuje právo rozhodné pro soukromé rozvody

publikováno: 22.12.2017

Raja Mamisch a Soha Sahyouni, kteří byli oddáni v Sýrii, nyní žijí v Německu. Oba mají syrskou a německou státní příslušnost.

V odvětví silniční dopravy nemohou řidiči trávit běžnou týdenní dobu odpočinku, na kterou mají nárok, ve vozidle

publikováno: 21.12.2017

Naproti tomu zkrácená týdenní doba odpočinku může být za určitých podmínek trávena ve vozidle.

Písemné odpovědi při odborné zkoušce a případné poznámky zkoušejícího k těmto odpovědím představují osobní údaje zkoušeného, k nimž má právo na přístup

publikováno: 20.12.2017

Přiznání zkoušenému takového práva totiž slouží k naplňování cíle unijních právních předpisů spočívajícího v zajištění ochrany práva fyzických osob na soukromí, pokud jde o zpracování údajů, které se jich týkají.

Služba společnosti Uber spadá do oblasti dopravy a členské státy mohou upravit podmínky pro její poskytování

publikováno: 20.12.2017

Elektronická platforma Uber poskytuje pomocí aplikace pro chytré telefony úplatnou službu navazování kontaktů mezi neprofesionálními řidiči používajícími vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území města.

EET pro advokáty se nálezem ÚS odkládá

publikováno: 15.12.2017

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) částečně vyhovělo návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zrušilo platnost některých částí zákona o EET a „náběh“ 3. a 4. Etapy. Elektronickou evidenci tržeb ale neshledal jako protiústavní.

Kdo odpovídá za dluhy nezletilých z jízd hromadnou dopravou bez jízdního dokladu?

publikováno: 15.12.2017

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti Plzeňských dopravních podniků, a. s. a zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu a právo vlastnit majetek.