oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Soudní dvůr EU k výkonu evropského zatýkacího rozkazu

publikováno: 26.07.2018

Výkon evropského zatýkacího rozkazu nemůže být odmítnut s odůvodněním, že vyšetřování bylo rozhodnutím státního zastupitelství zastaveno, když v jeho průběhu byla vyžádaná osoba vyslechnuta pouze jako svědek. Justiční orgány členských států jsou povinny přijmout rozhodnutí o každém evropském zatýkacím rozkazu, který je jim doručen.

Soudní dvůr EU zamítl kasační opravné prostředky podané společnostmi Nestlé a EUIPO

publikováno: 26.07.2018

EUIPO musí znovu posoudit, zda lze trojrozměrný tvar odpovídající výrobku „Kit Kat 4 fingers“ ponechat zapsaný jako ochrannou známku Unie. Soudní dvůr zamítl kasační opravné prostředky podané společností Nestlé, EUIPO a společností Mondelez.

Novela, zavádějící pro kampeličky tzv. pravidlo desetinásobku, není protiústavní

publikováno: 25.07.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zamítlo návrh skupiny 21 senátorů na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 333/2014 Sb.

Rozhodnutí NS ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)

publikováno: 24.07.2018

Senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu rozhodl dne 27. 6. 2018 v právní věci žalobce JUDr. Josefa Monsporta, jako správce konkursní podstaty úpadce H-SYSTEM, a. s. proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk o vyklizení nemovitostí, konkrétně bytových domů v obci Horoměřice tak, že rozsudkem změnil dřívější rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2015 a Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015 ve výrocích o věci samé a uložil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat konkursnímu správci celkem 8 bytových domů v katastrálním území Horoměřice (Středočeský kraj).

Právní věty schválené trestním kolegiem NS na zasedání 27. června 2018

publikováno: 20.07.2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje do dvou až třech týdnů po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018 jsou součástí této zprávy.

NS odmítl dovolání matky, která zavraždila novorozence

publikováno: 18.07.2018

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud dovolání matky, která medikamenty na konci sedmého lunárního měsíce těhotenství nejprve uměle vyvolala porod dítěte, poté narozené živé dítě zabalila do igelitové tašky a igelitových pytlů na odpadky, čímž jej udusila a v jedné z pražských ulic pohodila v polovině června roku 2015 do kontejneru. Matka se pokoušela dovoláním zvrátit původní rozsudek Vrchního soudu v Praze, který ji dne 4. října 2017 odsoudil za vraždu k trestu odnětí svobody na osm let do věznice s ostrahou.

Znalecký posudek k objasnění příčin dopravní nehody musí zohlednit konkrétní podmínky, za kterých k nehodě došlo

publikováno: 17.07.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Městského soudu v Praze a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

I náboženské společnosti musí dodržovat unijní právo v oblasti ochrany osobních údajů

publikováno: 15.07.2018

Taková náboženská společnost, jako jsou Svědkové Jehovovi, je společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, správcem osobních údajů shromažďovaných v rámci podomní kazatelské činnosti Zpracování osobních údajů v rámci takové činnosti musí být v souladu s pravidly unijního práva v oblasti ochrany osobních údajů.