oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Unijní směrnice o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách se může vztahovat na vzdělávací zařízení

publikováno: 21.05.2018

Vnitrostátní soud musí zkoumat i bez návrhu zneužívající povahu ujednání obsažených ve smlouvách uzavřených mezi vzdělávacími zařízeními a studenty, na které se vztahuje směrnice.

Kritérium majetkové potenciality při stanovení výše výživného a právo na svobodnou volbu povolání

publikováno: 16.05.2018

III. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze v rozsahu, v němž byl potvrzen výrok I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na ochranu vlastnictví, na svobodnou volbu povolání a na soudní ochranu.

Žádosti o sloučení rodiny musí být posouzeny vždy individuálně

publikováno: 15.05.2018

Existenci vztahu závislosti mezi státním příslušníkem země mimo EU a občanem EU, jakož i existenci důvodů veřejného pořádku pro zákaz vstupu na území je třeba posuzovat případ od případu.

Nejvyšší soud vydal Ročenku 2017

publikováno: 14.05.2018

V ročence její čtenáři najdou podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok.

Generální advokát SD EU k otázkám složení jistoty

publikováno: 11.05.2018

N. Wahl navrhuje, aby Soudní dvůr rozhodl, že vnitrostátní právní předpisy ukládající příjemci služeb složení jistoty za účelem zajištění pokuty, která by mohla být uložena poskytovateli služeb usazenému v jiném členském státě za porušení ustanovení vnitrostátních pracovněprávních předpisů, jsou v rozporu s unijním právem. Takovému opatření brání směrnice o službách a každopádně by překračovalo meze toho, co je nezbytné k tomu, aby bylo vnitrostátním orgánům umožněno ověřovat a vymáhat dodržování vnitrostátních pracovněprávních předpisů na ochranu zaměstnanců a k předcházení nekalé hospodářské soutěži a sociálnímu dumpingu.

Obecné soudy se ve sporu o pozemky v pražských Modřanech neřídily závazným právním názorem Ústavního soudu

publikováno: 09.05.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces.

NSS nevyhověl kasační stížnosti města Klimkovice

publikováno: 04.05.2018

Nejvyšší správní soud tak potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který zamítl návrh Klimkovic na zrušení některých částí územního plánu Ostravy.

Předsedkyně úřadu pro ochranu osobních údajů se znovu musí zabývat pokutou pro společnost Mafra, a. s.

publikováno: 04.05.2018

Společnosti Mafra, a. s., byla v roce 2014 uložena Úřadem pro ochranu osobních údajů pokuta 240 000 Kč za správní delikt spočívající ve zveřejnění informací z policejních odposlechů a ze záznamů telekomunikačního provozu mezi Petrem Nečasem a Janou Nečasovou (dříve Nagyovou). Úřad vycházel z názoru, že veškeré zveřejněné informace zasáhly do soukromí aktérů rozhovorů a zpráv i do soukromí všech osob, jichž se komunikace týkala; přitom nepovažoval za důležité postavení těchto osob ve veřejném životě. Stejný názor zaujal i Městský soud v Praze.