oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem NS

publikováno: 21.12.2018

Nejvyšší soud zveřejňuje právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nyní publikuje právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. prosince 2018.

Evropský soud se zastal Řekyně, které islámské právo vzalo dědictví

publikováno: 20.12.2018

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Řecko diskriminuje část svých občanů tím, že na svém území umožňuje aplikací islámského práva šaría. Soud se jednomyslně zastal řecké muslimky, které byla upřena část dědictví po jejím muži na základě tradičního práva věřících muslimů.

Při zavedení služby „obnovení objemu dat“ jednal telefonní operátor protizákonně

publikováno: 20.12.2018

„Jakákoli změna smlouvy, která pro účastníka znamená nutnost vydat vyšší finanční obnos, než bylo doposud nutno, je podstatnou změnou zhoršující postavení účastníka,“ uvedli soudci Nejvyššího správního soudu ve svém rozhodnutí, kterým zamítli kasační stížnost mobilního operátora.

ÚS zrušil tzv. „sedací vyhlášku“ města Mostu

publikováno: 20.12.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra a zrušilo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení čl. 2 písm. b) a čl. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města.

Právní věty rozhodnutí schválené trestním kolegiem NS

publikováno: 18.12.2018

V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti Nejvyšší soud publikuje formou pravidelných tiskových zpráv na svých webových stránkách právní věty schválené trestním kolegiem i občanskoprávním a obchodním kolegiem.. Níže uvedené právní věty byly schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. prosince 2018.

NSS o územním plánu obce Lednice

publikováno: 17.12.2018

Nejvyšší správní soud se přípravou územního plánu obce Lednice zabýval již podruhé. Poprvé rozsudek Městského soudu v Praze zrušil, protože se městský soud nevypořádal se všemi argumenty obce, že dohoda uzavřená mezi ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj obec příliš omezuje v rozvoji, a tedy porušuje její ústavně zaručené právo na samosprávu. Městský soud v Praze v novém rozsudku chybějící argumentaci doplnil a Nejvyšší správní soud se s jeho hodnocením ztotožnil.

Nejvyšší soud představil své nové logo

publikováno: 17.12.2018

Nejvyšší soud bude nové logo používat především pro slavnostní a společenské příležitosti, chystá se jím označovat různé reprezentativní materiály. Poprvé se nové logo objevuje na přáních PF 2019, která v těchto dnech rozesílají jednotliví soudci a soudní funkcionáři.

NSS dal zelenou výstavbě budovy záchranné služby v Praze

publikováno: 13.12.2018

Nejvyšší správní soud v dané věci zamítl kasační stížnost Městské části Praha – Troja („stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze. Městský soud předtím již zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Administrativně technická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ v katastrálním území Troja a Libeň.