oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

ÚS odmítl stížnost záchranky, odvezla novorozence proti vůli matky

publikováno: 03.04.2019

Ústavní soud odmítl stížnost jihomoravské záchranky, která v roce 2010 přes nesouhlas rodičů odvezla novorozence po domácím porodu bez komplikací do porodnice. Justice přiznala matce a dítěti právo na omluvu a odškodnění. Na usnesení z neveřejného jednání upozornila ČTK Liga lidských práv.

KS v Ústí nad Labem se bude znovu zabývat volbami v Bílině

publikováno: 02.04.2019

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

V Itálii schválili zákon, který rozšiřuje právo na sebeobranu

publikováno: 30.03.2019

Italský Senát tento týden odhlasoval spornou novelu zákona, která rozšiřuje právo na sebeobranu. Podle nového znění zákona mají soudy napříště vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Změnu dlouhodobě prosazovala vládní populistická strana Liga, právníci a státní zástupci ale varují, že zákon může být nebezpečný, či dokonce protiústavní.

ÚS k postupu policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP Šumava

publikováno: 29.03.2019

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze, Krajského státního zastupitelství v Plzni a Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci šetření zásahu Policie České republiky proti prvnímu a druhému stěžovateli bylo porušeno jejich základní právo na účinné vyšetřování vyplývající z práva nebýt podroben nelidskému nebo ponižujícímu zacházení podle čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudy by při rozhodování o pokutě za nerealizovaný styk měly zohlednit postoj dítěte

publikováno: 28.03.2019

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Lounech, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu rodinného života zaručeného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudní dvůr EU k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při on-line nákupu

publikováno: 28.03.2019

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě on-line nákupu se použije na matraci, jejíž ochranná fólie byla po dodání odstraněna. Stejně jako v případě oděvu lze předpokládat, že obchodník může uvést matraci pomocí čištění nebo dezinfekce do stavu, v němž je vhodná pro opětovné uvedení na trh, aniž jsou ohroženy požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny.

Soudní dvůr EU zrušil rozsudek Tribunálu o obnovitelných zdrojích energie

publikováno: 28.03.2019

Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Komise, podle něhož německý zákon o obnovitelných zdrojích energie z roku 2012 (zákon EEG z roku 2012) zahrnuje státní podporu. Komise neprokázala, že výhody stanovené zákonem EEG z roku 2012 zahrnují státní prostředky, a tudíž představují státní podporu.

Tribunál a Soudní dvůr EU vydaly statistiky případů za rok 2018

publikováno: 25.03.2019

Soudní statistiky za rok 2018: Soudní dvůr a Tribunál zaznamenaly rekordní produktivitu se 1 769 ukončenými věcmi. V letech 2016 a 2017 činil počet ukončených věcí přibližně 1 600, avšak tento počet byl od té doby výrazně překročen, neboť v roce 2018 dosáhl 1 769 ukončených věcí.