oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Za jakých podmínek může soud projednat neveřejně stížnost proti rozhodnutí, kterým nebyla povolena obnova řízení, aniž by porušil právo na spravedlivý proces?

publikováno: 09.10.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) zamítl ústavní stížnost proti usnesením Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, neboť neshledal porušení základních práv stěžovatele.

Další nález ÚS k odškodnění poškozených za nepřiměřené průtahy v trestním řízení (kauza H-SYSTEM)

publikováno: 09.10.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem zaručeného v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro nepřípustnost.

Osoba, která na internetu zveřejní inzeráty na prodej zboží, nemá automaticky postavení „obchodníka“

publikováno: 05.10.2018

Takovou činnost lze považovat za „obchodní praktiku“, pokud tato osoba jedná za účelem, který odpovídá její obchodní činnosti, podnikání, řemeslu nebo svobodnému povolání.

Pro stanovení nároku na dovolenou není rodičovská dovolená totéž jako skutečně odpracovaná doba

publikováno: 05.10.2018

Vnitrostátní ustanovení, které pro účely stanovení doby trvání placené dovolené za kalendářní rok, která je pracovníkovi zaručena, vylučuje dobu trvání rodičovské dovolené čerpané tímto pracovníkem, je v souladu s unijním právem.

Stanovisko generálního advokáta k nákupu státních dluhopisů

publikováno: 04.10.2018

Generální advokát Wathelet navrhuje, aby Soudní dvůr rozhodl, že rozhodnutí ECB, kterým se zavádí program nákupu státních dluhopisů na sekundárních trzích, je platné. Tento program neporušuje zákaz měnového financování a nepřekračuje mandát ECB

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny je ústavně konformní

publikováno: 02.10.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítlo návrh skupiny 25 senátorů na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně na zrušení jednotlivých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla uvedeným zákonem novelizována.

Osoba postižená pracovním úrazem nesmí doplatit na nepřehlednou transformaci svého zaměstnavatele

publikováno: 01.10.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

ÚS ke stížnosti Československé obchodní banky

publikováno: 26.09.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost Československé obchodní banky, a.s., neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze porušila základní práva stěžovatelky.