oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Obžalovaný je oprávněn průběžně znát právní náhled soudu na svůj status spolupracujícího obviněného

publikováno: 16.08.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ve výroku o trestu odnětí svobody uloženém stěžovateli, na něj navazující část výroku rozsudku Vrchního soudu v Olomouci a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručená čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Brexit a výkon Evropského zatýkacího rozkazu

publikováno: 08.08.2018

Generální advokát M. Szpunar: Rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU by nemělo mít vliv na výkon Evropského zatýkacího rozkazu vydaného tímto státem Unijní právo se použije, dokud bude Spojené království členským státem

SD EU k autorským právům autorů fotografií a jejich umístění na webech

publikováno: 08.08.2018

Zpřístupnění na internetových stránkách fotografie, která je se svolením autora volně dostupná na jiných internetových stránkách, vyžaduje nové svolení tohoto autora. Takové zpřístupnění na internetu je totiž zpřístupněním nové veřejnosti.

Co je nutné zohlednit při přezkumu trvání zabezpečovací detence?

publikováno: 08.08.2018

Ústavní soud nálezem sp. zn. I. ÚS 497/18 (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2018 č.j. 4 To 5/2018-93, kterým byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti rozhodnutí Městského soudu v Brně, jenž při periodickém přezkumu trvání zabezpečovací detence rozhodl tak, že zabezpečovací detence stěžovatele nadále trvá.

ÚS k otázce účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla

publikováno: 07.08.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces, jakož i jeho vlastnické právo.

Spor o platnost ochranné známky RADLER.CZ musí znovu rozhodnout pražský městský soud

publikováno: 01.08.2018

Spor o platnost ochranné známky RADLER.CZ musí znovu rozhodnout pražský městský soud Společnost Heineken Česká republika si nechala v roce 2002 zapsat do rejstříku ochranných známek známku RADLER.CZ. V roce 2012 podala společnost Plzeňský Prazdroj návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky a Úřad průmyslového vlastnictví jejímu návrhu vyhověl. Podle úřadu známka neměla rozlišovací způsobilost, protože už v době předcházející zápisu vnímali čeští spotřebitelé slovo radler jako označení pro určitý druh nápoje (nízkoalkoholické pivo smíšené s ovocnou limonádou). Toto slovo tak nemohlo sloužit jako jedinečné označení pouze pro výrobky společnosti Heineken.

Prohlášení NS k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-System

publikováno: 27.07.2018

Nejvyšší soud nezavírá oči před dopady rozhodnutí, kterým jeden z jeho senátů občanskoprávního a obchodního kolegia nařídil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk, tvořenému částí klientů zkrachovalého H-Systemu, vyklidit nemovitosti ve středočeských Horoměřicích. Zejména citlivě vnímá přenesení problému na jednotlivé rodiny, členy družstva, jež se ocitají ve složité sociální situaci, kterou bude nutno odpovídajícím způsobem vyřešit.

Soudní dvůr EU k právu na spravedlivý proces

publikováno: 27.07.2018

Justiční orgán, který má vykonat evropský zatýkací rozkaz, mu musí nevyhovět, pokud má za to, že z důvodu nedostatků, které mohou ovlivnit nezávislost soudní moci ve vystavujícím členském státě, může být porušeno základní právo dotyčné osoby na nezávislý soud, a tudíž i podstata jejího základního práva na spravedlivý proces.