oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Kontakty Hradu se soudci se bude zabývat sněmovní podvýbor

publikováno: 18.01.2019

Podezřeními kolem údajného ovlivňovaní soudců Hradem se budou zabývat členové sněmovního podvýboru pro justici. Předseda Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi na středu večer „s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice“.

Odborné články

K výkladu dovolacích důvodů v trestním řízení při porušení práva na spravedlivý proces

autor: JUDr. Jana Führerová
publikováno: 17.01.2019

exkluzivně Právo na spravedlivý proces je garantováno Listinou základních práv a svobod (čl. 30 až 40) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (čl. 6). Ústavní soud již několikrát vyslovil tezi o nutnosti ústavně konformního výkladu podústavních norem, tedy výkladu ustanovení, která lze vyložit jak protiústavně, tak i v souladu s ústavním pořádkem a principy právního státu. Při interpretaci takových ustanovení je úkolem soudů interpretovat je ústavně konformním způsobem (např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 48/95).

Právo, etika a kmenové buňky

autor: Martin Šolc
publikováno: 16.01.2019

exkluzivně 9 PRÁVNÍ POVAHA EMBRYÍ IN VITRO A LINIÍ KMENOVÝCH BUNĚK

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

31. 8. 2012 | Sbírka: 288/2012 | Částka: 101/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
celý článek...
30. 8. 2012 | Sbírka: 258/2012 | Částka: 1051/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
celý článek...
Produktovody a věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb., vázne při splnění podmínek uvedených v elektrizačním zákonu věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.
celý článek...
Věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti a vládního nařízrní
celý článek...
Tato stránka slouží pro generování kalendáře. Prosím, vyčkejte úplného načtení sránky - pak můžete toto okno zavřít.