oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník

Advokacie – quo vadis?

autor: JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 30.10.2016

Když jsem před čtrnácti lety začínal sloužit české advokacii na evropském fóru, připadalo mi, že advokáti napříč Evropou žijí v prostředí plném smysluplné a ušlechtilé práce s důvěrou ve slibnou budoucnost. Je ovšem pravdou, že v té době již padla newyorská dvojčata a jakási předtucha jako by mi našeptávala, že svět už nebude takový, jaký byl. Co se od té doby změnilo a kam tedy vlastně naše profese kráčí?

Od prázdnin k prázdninám

autor: JUDr. Jiří Všetečka, člen představenstva ČAK
publikováno: 27.09.2016

S končily prázdniny, které popravdě i služebníkům práva, mezi něž advokáti nepochybně patří, přinášejí chvíle oddechu i častější chvíle klidu. Chvíle, kdy lze také bez každodenního shonu a přívalu informací více studovat právo, v našem případě tedy právo psané, jemuž máme sloužit. Je ovšem nemyslitelné, abychom si pro tyto účely do svého cestovního zavazadla přibalili byť jen část našeho psaného práva, neboť by se zavazadlo stalo netransportovatelným a prázdninová cesta za oddechem a poznáním by se dala vykonat leda nákladním vlakem.

Pestrá, a přece stejná advokacie

autor: JUDr. RADIM MIKETA, člen představenstva ČAK
publikováno: 18.08.2016

V  minulém čísle Bulletinu advokacie jsem si se zájmem přečetl článek JUDr. Vladimíry Glatzové, kterak po právu plísnila některé partnery velkých advokátních kanceláří, kteří již namnoze samotné právní služby neposkytují, ale věnují se převážně jen náboru klientů či jejich „oprašování“ na golfu či společenských schůzkách.

Kam kráčíš, česká advokacie?

autor: JUDr. Vladimíra Glatzová, členka představenstva ČAK
publikováno: 29.06.2016

Kdysi jsem četla článek pojednávající o kvalitě advokátních kanceláří a o tom, jak si správně vybrat tu nejlepší. Autor radil hledat takovou kancelář, kde se klientům bude věnovat partner. Nikoliv kancelář, ve které se na projektu učí mladí a nezkušení, byť ambiciózní a talentovaní právníci. Moje řeč!

Boje o právní služby

autor: JUDr. Jaroslav Svejkovský, náhradník představenstva ČAK a v letech 2006-2014 člen LRV
publikováno: 28.05.2016

Velikonočně jarní zamyšlení?

autor: Mgr. Tomáš Matějovský, náhradník představenstva ČAK
publikováno: 28.04.2016

Začal jsem tento úvodník psát kolem velikonočních svátků a zamýšlel jsem jej pojmout jako odlehčené jarní zamyšlení po končící zimě, o začínajícím jaru, a tedy nových cestách a příležitostech, při kupodivu stále celkem dobře fungující ekonomice a při obecně dobré náladě plynoucí i snad z optimistických výhledů do budoucna (alespoň v krátkodobém pohledu a bez ohledu na neustálé mediální strašení).

Komora jako strážce právního státu

autor: Mgr. Štěpán Holub, náhradník představenstva ČAK
publikováno: 28.03.2016

Česká advokátní komora se v září loňského roku rozhodla oslovit advokáty, aby bez nároku na honorář poskytovali dle svých možností právní pomoc uprchlíkům. Rozhodnutí bylo v představenstvu konsensuální a spíše se řešily technické detaily výzvy. Zaznělo – ano, zastupujeme-li i osoby obviněné ze spáchání trestných činů, je zcela logické a samozřejmé postavit se za fakticky dostupnou právní pomoc i pro cizince, kteří se na našem území ocitli a kteří mají podle naší Listiny také právo na právní pomoc. A když na nastalou situaci nezvládl flexibilně reagovat stát, je na místě, aby reagovaly dobrovolné iniciativy, včetně té komorové. K překvapení všech se pak v novinách začalo psát, že advokáti projevili lidskost. Neslýchané.

Úvodník novoroční

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 25.02.2016

Zase jsme o rok starší, hlavně, aby ten nový rok byl jen tak stejně špatný, jako ten starý, dobře už bylo, lepší už to nebude – slýchávám pravidelně od kolegů i klientů na přelomu kalendářních let. Většinou jde o prohlášení skeptická, pesimistická, provázená jen přáním zdraví a štěstí. V rámci novoročního úvodníku se pokusím rozehnat vaše chmury, pozvednout špatnou náladu a povzbudit optimismus.