oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník

Úloha a postavení ČAK v oblasti legislativy

autor: Mgr. Robert Němec, LL.M.
publikováno: 27.12.2017

Legislativa byla jedním z často diskutovaných témat, jak v období před sněmem, tak při definování priorit a cílů nově zvoleného představenstva. V této souvislosti považuji za vhodné shrnout úlohu a postavení Komory v legislativním procesu.

Straší nás GDPR

autor: JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
publikováno: 22.11.2017

Evropou obchází strašidlo. Strašidlo GDPR. Evropská norma, která je sice v platnosti již téměř dva roky, ale účinná bude až (nebo už?) v květnu 2018. Proč způsobuje takové obavy, či přinejmenším nejistotu? A v čem je potíž nebo nebezpečí, které z toho veřejnosti a zejména advokátům plynou?

Návratník

autor: JUDr. František Smejkal, advokát
publikováno: 26.10.2017

Úvodníky se zpravidla zabývají aktuálními tématy, čímž způsobují svým autorům značně neklidné spaní. Zejména pokud na autora níže podepsaného vyšlo letošní září, na jehož konci proběhl 7. advokátní sněm. Autor úvodníku Bulletinu advokacie totiž obvykle není kouzelníkem, prognostikem ani věštkyní s křišťálovou koulí, pročež je pro něj úvodník břemenem mnohem větším než ústavní stížnost, již musí kvůli přibližující se lhůtě stihnout během noci plné káv, nervozity, hektického opravování a přepisování. Některým úkolům se však není možné vyhnout, a chce-li muž sám před sebou obstát, musí potlačit obavy, nadechnout se a s vervou se pustit do práce, ať je sebeobtížnější.

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Komora, to nejsou „oni“ nebo „vy“, Komora jsme „my“

autor: Mgr. Robert Němec, LL.M, místopředseda ČAK
publikováno: 05.06.2017

S blížícím se sněmem se stále více kolegů zamýšlí nad tím, kam advokacie kráčí, kam směřuje advokátní komora, co by měla nebo neměla dělat, jestli má být silná nebo slabá, jestli má být spíše regulátorem, nebo zastáncem advokátů. Myslím, že v první řadě musí advokáti obhájit, že jsou skutečně největším právnickým stavem, který si zaslouží svá privilegia a samosprávu.

Nové výzvy a nové technologie

autor: JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva České advokátní komory
publikováno: 04.05.2017

Pro příznivce úspěšného seriálu Teorie velkého třesku nebude obtížné si vzpomenout na epizodu IV. řady s názvem „Obohacení košťálovou zeleninou“, ve které Sheldon Cooper zkouší komunikovat se světem prostřednictvím „mobilního zařízení na virtuální přítomnost“, aniž by opustil bezpečné útočiště svého pokoje. Pojízdná obrazovka s detailem komunikujícího obličeje v seriálu přiváděla hlavního hrdinu i jeho okolí do svízelných situací, které museli řešit s (černým) humorem a nadsázkou.

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři,

autor: JUDr. Pavel Blanický, odcházející šéfredaktor, JUDr. Hana Rýdlová, nastupující šéfredaktorka
publikováno: 02.04.2017

Úvodník supervolební

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 22.02.2017

Supervolební – takto bývá pravidelně v médiích označován rok 2017. V tomto roce proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a podstatná část prezidentské kampaně. Pro advokacii je tento rok taktéž rokem volebním – 22. září se koná již 7. sněm české advokacie. Sněm je vyvrcholením stavovského života a určitým předělem, sloužícím mimo jiné i k tomu, abychom se ohlédli zpátky a bilancovali uplynulé volební období.