oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Členové redakční rady

JUDr. Petr TOMAN
předseda redakční rady

toman@iustitia.cz 
224 918 490

AK, Trojanova 12
120 00 Praha 2

JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Balikovi@seznam.cz
tel. 603 441 506

Soukenická 30, Praha 1

prof. Dr. Alexander
BĚLOHLÁVEK, Dr.h.c.

a.belohlavek@ablegal.cz
602 305 486, 233 379 834

AK Bělohlávek
J. Zajíce 32
170 00 Praha 7

prof. JUDr. Jan DĚDIČ

jdedic@ksb.cz
224 103 316

Kocián, Šolc, Balaštík,
sdružení advokátů
Jungmanova 24
110 00 Praha 1

prof. JUDr. Jan DVOŘÁK, CSc.

dvorak@prf.cuni.cz

dvorak.dvorak@atlas.cz
221 005 358

Revoluční 6
110 00 Praha 1

prof. JUDr. Aleš GERLOCH, CSc.

ak.gerloch@seznam.cz
224 910 181

Botičská 1936/4, Praha 2 Nové Město, 128 00

JUDr. Vojen GÜTTLER

guttlerovi@seznam.cz
596 110 411

602 145 048

Ústav státu u práva Akademie věd ČR, Národní 18, Praha 1

JUDr. Vladimír JIROUSEK

ak.jirousek@ova.comp.cz
596 110 411

602 728 666

AK, Preslova 361/9, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

JUDr. Ladislav KRYM

krym@cak.cz
221 729 027 (032)

ČAK

doc. JUDr. Alena MACKOVÁ, Ph.D.

akmackova@email.cz
722 007 581

Hlaváčova 1160/10,
Kobylisy, 182 00 Praha 8

prof. JUDr. Karel MAREK, CSc.

k.marek@centrum.cz
541 422 006

Akademie Sting,

637 00 Brno-Jundrov

doc. JUDr. Pavel MATES, CSc.

mate@ksp.zcu.cz

pavel.mates@ujep.cz
607 105 784

Václavské nám. 795/40,
110 00 Praha 1

JUDr. Michal MAZANEC

michal.mazanec@nssoud.cz
542 532 334

Nejvyšší správní soud
Moravského nám. 6

657 40   Brno

Mgr. Robert NĚMEC, LL.M.

robert.nemec@prkpartners.com
221 430 111

PRK Partners, s.r.o. Jáchymova 26/2,
110 00 Praha 1 - Staré Město

prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc.

rozhn@law.muni.cz  

nadezda.rozehnalova@law.muni.cz
549 496 717

PF Veveří 70
611 80 Brno

prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, Ph.D.

Pavel.samal@nsoud.cz

541 593 111 ústř. NS ČR
603 303 014

Nejvyšší soud ČR
Burešova 20,
657 37 Brno

JUDr. Michal ŽIŽLAVSKÝ

michal@zizlavsky.cz
224 947 055, 

602 520 111

Žižlavský AK, Široká 5/36,
110 00 Praha 1